Balsuos dėl keturių alternatyvų „Brexit“ susitarimu
Bri­tų par­la­men­ta­rai pir­ma­die­nį svars­to ke­tu­rias al­ter­na­ty­vas at­mes­tam mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May (Te­re­zos Mei) „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mui, vil­da­mie­si su­ras­ti pla­ną, ku­rį ga­lė­tų par­em­ti dauguma

Tarp pirmadienio vakaro balsavimams pateikiamų galimybių yra du pasiūlymai, kuriais siekiama išlaikyti glaudžius ekonominius ryšius tarp Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos. Pagal vieną iš jų JK po „Brexit“ liktų muitų sąjungoje su ES, o pagal kitą Britanija liktų bloko bendrojoje prekių ir paslaugų rinkoje.

Kita galimybė – bet kokį parlamento priimtą „Brexit“ susitarimą pateikti tvirtinti plebiscite.

Ketvirtas pasiūlymas numato, kad iškilus pavojui, kad Britanija turės išstoti iš ES be jokio susitarimo, bus imtasi tam tikrų žingsnių šiam scenarijui išvengti. Likus dviem dienoms iki tokio išstojimo datos vyriausybė būtų įpareigota siekti, kad terminas būtų atidėtas. Jeigu ES nesutiktų pratęsti proceso, numatytą išstojimo dieną parlamentarų būtų paprašyta pasirinkti „Brexit“ be sutarties arba apskritai jį atšaukti.

Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow (Džonas Berkou) šiuos pasiūlymus atrinko iš aštuonių pateiktų idėjų..