B. Netanyahu laukia sunkios derybos
Vie­nas įta­kin­gas Iz­rae­lio po­li­ti­kas an­tra­die­nį iš­reiš­kė par­amą ša­lies prem­je­rui Ben­ja­mi­nui Ne­ta­nya­hu po pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sių rin­ki­mų, ta­čiau lei­do su­pras­ti, kad bū­si­mo prem­je­ro lau­kia įtemp­tos de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

Buvęs gynybos ministras Avigdoras Liebermanas viešai parėmė B. Netanyahu, prezidentui Reuvenui Rivlinui užbaigus konsultacijas šiuo klausimu su partijų lyderiais.

R. Rivlinas turi paskirti, kas formuos kitą šalies vyriausybę. Manoma, kad šią užduotį jis patikės B. Neanyahu trečiadienio vakarą – kai bus paskelbti galutiniai rinkimų rezultatai.

A. Liebermanas, vadovaujantis nacionalistinei partijai „Yisrael Beitenu“ („Izraelis – mūsų namai“), iki pirmadienio vakaro susilaikė nuo viešos paramos B. Netanyahu, tačiau galiausiai savo šalininkams pranešė palaikąs premjerą.

Jo partija R. Rivlinui antradienį taip pat pažadėjo remti B. Netanyahu, ir penkios „Yisrael Beitenu“ turimos vietos parlamente bus labai svarbios premjerui formuojant kitą koalicinę vyriausybę.

Remiantis negalutiniais balandžio 9 dienos rinkimų rezultatais, B. Netanyahu partija „Likud“ ir ją palaikančios dešiniųjų partijos, įskaitant „Yisrael Beitenu“, galėtų turėti 65 vietas 120 vietų parlamente.

Tačiau A. Liebermanas taip pat sakė iškelsiantis sąlygą, kad jungsis prie koalicijos tik tuo atveju, jeigu bus priimtas įstatymas, pagal kurį judėjų ultraortodoksai nebebūtų atleidžiami nuo privalomosios karinės tarnybos.

Jis reikalauja, kad būtų priimtas įstatymo projektas, paruoštas jam dirbant gynybos ministru. Jeigu negaus jokių garantijų šiuo klausimu, jis žada likti opozicijoje ir net yra pasiruošęs eiti į naujus rinkimus.

Religinėse seminarijose studijuojantys žydų ultraortodoksai šiuo metu yra atleisti nuo privalomos karinės tarnybos. Daugeliui izraeliečių tokia tvarka atrodo neteisinga.

Tačiau ankstesni bandymai pakeisti minėtą įstatymą sulaukė griežto 15 vietų naujajame parlamente turėsiančių žydų ultraortodoksų politinių partijų pasipriešinimo.

Ultraortodoksai sudaro beveik 10 proc. iš beveik 9 mln. Izraelio gyventojų.

Sunkumai, kilę siekiant priimti įstatymą dėl karinės tarnybos, prisidėjo prie praėjusią savaitę įvykusių pirmalaikių rinkimų organizavimo.

A. Liebermanas lapkritį atsistatydino iš gynybos ministro posto, apkaltinęs B. Netanyahu, kad jis nepakankamai griežtas Gazos Ruožą kontroliuojančiam islamistų judėjimui „Hamas“.