Atsistatydino JAV Slaptosios tarnybos vadovas
JAV Slap­to­sios tar­ny­bos (USSS), at­sa­kin­gos už pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po, ki­tų aukš­čiau­sio ran­go Ame­ri­kos par­ei­gū­nų ir vie­šin­čių vals­ty­bių va­do­vų ap­sau­gą, va­do­vas trau­kia­si iš par­ei­gų, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Bal­tie­ji rū­mai.

„Jungtinių Valstijų slaptosios tarnybos direktorius Randolphas „Texas“ Allesas... greitai pasitrauks, o prezidentas Trumpas parinko Jamesą M. Murray, USSS karjeros darbuotoją, gegužės pradžioje perimti direktoriaus pareigas“, – sakoma D. Trumpo atstovės Sarah Sanders pranešime, siunčiančiame naujausią signalą apie įtemptą padėtį administracijoje.