Atidėjus „Brexit“ Th. May ragina parlamentą pasiekti kompromisą
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį par­agi­no par­la­men­tą kuo grei­čiau pa­siek­ti komp­ro­mi­są dėl „Bre­xit“ są­ly­gų, kad ša­liai ne­tek­tų da­ly­vau­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je nu­ma­ty­tuo­se Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Kalbėdama Bendruomenių Rūmuose ji pareiškė besitikinti, kad pasiekti susitarimą vis dar yra įmanoma, nors įstatymų leidėjai jau tris kartus atmetė vyriausybės vadovės planą dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos.

Th. May teigimu, per konstruktyvias derybas su pagrindine opozicine Leiboristų partija galima pasiekti susitarimą, kurį paremtų tiek valdantieji konservatoriai, tiek leiboristai.

Jei tokia taktika bus nesėkminga, vyriausybės vadovė vėl pažadėjo surengti parlamente virtinę balsavimų dėl tam tikrų tolesnių veiksmų variantų ir sutiko gerbti šių balsavimų rezultatus.

Ministrė pirmininkė sakė suprantanti, kad šalis yra „be galo nusivylusi“ politikų nesugebėjimu laiku įgyvendinti „Brexit“ ir paragino parlamentarus tai „apmąstyti“ per artėjančias Velykų atostogas.