Ar „Brexitui“ užteks pusmečio?
Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­riai ket­vir­ta­die­nį pa­ten­ki­no bri­tų pra­šy­mą ir še­šiems mė­ne­siams ati­dė­jo „Bre­xi­tą“, taip iš­gel­bė­da­mi blo­ką nuo ga­li­mai chao­tiš­ko Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo šios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

Po užsitęsusių derybų Briuselyje paryčiais priimtas susitarimas reiškia, kad tuo atveju, jeigu Londonas pasiliks Europos Sąjungoje (ES) po gegužės 22 dienos, britų rinkėjai turės dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Jeigu Jungtinė Karalystė juose nesutiks dalyvauti, šalis turės palikti bloką birželio 1-ąją.

Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Theresa May sakė toliau dėsianti pastangas, kad parlamentas patvirtintų jos suderintą „Brexito“ sutartį, turinčią užtikrinti sklandų išstojimą. Premjerė pabrėžė, kad jos tikslas – išstoti „kiek įmanoma greičiau“.

Jungtinės Karalystės premjerei trečiadienį išdėsčius šalies pageidavimus, kitų 27 ES šalių lyderiai susitiko darbo vakarienės be Th. May, kad suformuluotų sprendinį, kurį Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pavadino „lanksčiu pratęsimu iki spalio 31 dienos“. Tuomet Th. May sugrįžo patvirtinti šio susitarimo.

D. Tuskas siūlė metų trukmės pratęsimą, bet nurodė: „Sutartas terminas vis tiek pakankamas rasti geriausią įmanomą sprendinį. Prašau neiššvaistyti šio laiko.“ Jis pažymėjo, kad Th. May vyriausybė dabar turi laiko patvirtinti sutartį, pernai lapkritį suderintą su ES lyderiais, parengti naują strategiją arba apskritai sustabdyti „Brexito“ procesą.

Viršūnių susitikimo išvadose teigiama, kad Jungtinė Karalystė privalo organizuoti Europos Parlamento (EP) rinkimus, turinčius vykti gegužės 23-iąją.

„Jeigu Jungtinė Karalystė neįvykdys šio įpareigojimo, išstojimas vyks 2019 metų birželio 1 dieną“, – nurodė ES lyderiai.

Jungtinė Karalystė jau pradėjo pasirengimą EP rinkimams, bet Th. May žurnalistams sakė turinti vilties, kad iki gegužės 22 dienos pavyks užsitikrinti Parlamento pritarimą jos „Brexito“ sutarčiai, todėl šalis balsuoti neprivalėtų. „ES sutiko, kad pratęsimas gali būti nutrauktas, kai bus ratifikuota išstojimo sutartis“, – pažymėjo ji.

Prancūzijos spaudimas

Viršūnių susitikimo atmosfera buvo labiau įtempta, nei tikėtasi: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas smarkiai priešinosi ilgam pratęsimui. Remiamas Belgijos, Austrijos ir kelių mažesnių ES šalių E. Macronas reikalavo, kad „Brexitas“ būtų atidėtas tik kelioms savaitėms ir kad turi būti užtikrinta, jog per tą laikotarpį Londonas nesikiš į ES reikalus.

Vis dėlto dauguma lyderių, įskaitant Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, pritarė ilgesnės trukmės planui, tad Prancūzijai teko pasitenkinti sąlyga, jog proceso būklė bus įvertinta per įprastą ES viršūnių susitikimą birželio 20–21 dienomis. E. Macronas vėliau tikino, kad tai yra „geriausias įmanomas kompromisas“, leidžiantis išsaugoti kitų 27 ES šalių vienybę. „Spalio 31-osios galutinė data mus apsaugo, nes tai yra svarbi data prieš pradedant darbą naujai Europos Komisijai“, – sakė jis.

Th. May paliko grupę, anot vieno pareigūno, „svariai“ išdėsčiusi savo argumentus, bet buvo informuojama D. Tusko, kuris susitiko su ja prieš diskusijas, joms vykstant ir joms pasibaigus. Jeigu nebūtų užsitikrinusi pratęsimo, Jungtinė Karalystė būtų turėjusi penktadienį užbaigti 46 metus trukusią narystę be jokio susitarimo, o toks scenarijus žadėjo sukelti ekonomikos chaosą abipus Lamanšo sąsiaurio.

„Aiškus pasirinkimas“

Premjerė yra smarkiai spaudžiama griežtosios linijos „Brexito“ šalininkų savojoje Konservatorių partijoje nesileisti į kompromisą per derybas su leiboristais.

Kreipdamasi į britų įstatymų leidėjus, jau triskart atmetusius „Brexito“ susitarimą, Th. May po viršūnių susitikimo sakė: „Dabartiniai mūsų pasirinkimai akivaizdūs, o tvarkaraštis – aiškus. Taigi turime stengtis, kad sparčiai pasiektume konsensusą dėl sutarties, atitinkančios nacionalinius interesus.“

Th. May iš pradžių prašė atidėti „Brexitą“ iki birželio 30 dienos. Tačiau ES lyderiai jau yra kartą sutikę atidėti Jungtinės Karalystės išstojimą nuo kovo 29-osios iki balandžio 12 dienos, o D. Tuskas perspėjo, jog mažai tikėtina, kad Bendruomenių Rūmai ratifikuos „Brexito“ sutartį per tris mėnesius.

Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas nori, kad Jungtinė Karalystė įsipareigotų likti ES muitų sąjungoje. Th. May tokį sumanymą anksčiau atmetė, bet daugelis Europoje linkę sutikti su juo.

Buvo spėliojama, kokios sąlygos gali būti iškeltos mainais į sutikimą atidėti „Brexitą“, tvyrant susirūpinimui, kad iš dalies atsiskyrusi Jungtinė Karalystė galėtų daryti spaudimą deryboms dėl išstojimo, dalyvaudama renkant naują Europos Komisijos pirmininką arba sprendžiant dėl naujo ES finansavimo laikotarpio biudžeto.

Viršūnių susitikimo išvadose aiškiai nurodoma, jog Jungtinė Karalystė bus visateisė ES narė iki pat išstojimo, bet taip pat atkreipiamas dėmesys, kad per pratęsimo laikotarpį Jungtinė Karalystė įsipareigoja veikti konstruktyviai ir atsakingai.