Afganistane žuvo keturi mokiniai, per talibų ataką patekę į kryžminę ugnį
Af­ga­nis­ta­no ry­ti­nė­je Gaz­ni pro­vin­ci­jo­je Ta­li­ba­no ko­vo­to­jams už­puo­lus po­li­ci­jos pa­ti­kros pos­tus žu­vo ma­žiau­siai ke­tu­ri ne­to­lie­se esan­čios mo­kyk­los mo­ki­niai, pa­te­kę į kryž­mi­nę ug­nį, in­for­ma­vo vie­nas par­ei­gū­nas.

Pasak provincijos gubernatoriaus atstovo Arifo Noori, šeštadienį Andaro rajono mokykloje nugriaudėjus sprogimui, kurį veikiausiai sukėlė nukritusi raketa, buvo sužeisti dar 17 žmonių – 15 mokinių ir du mokytojai.

Atstovas pridūrė, kad žuvę mokiniai buvo 10–16 metų amžiaus.

Anot jo, vietos pareigūnai aiškinasi, kas per saugumo pajėgų ir Talibano konfrontaciją paleido į mokyklą pataikiusią raketą.

Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už ataką.

Afganistane pastaraisiais mėnesiais reikšmingai padaugėjo Talibano kovotojų išpuolių prieš saugumo pajėgų objektus.