„Hamas“ atmeta Izraelio kaltinimus dėl paleistos raketos į gyvenamuosius namus
Vie­nas „Ha­mas“ par­ei­gū­nas pa­nei­gė Iz­rae­lio mes­tus kal­ti­ni­mus, kad šis is­la­mis­tų ju­dė­ji­mas pir­ma­die­nį pa­lei­do ra­ke­tą, pa­tai­kiu­sią į na­mus kiek šiau­riau Tel Avi­vo ir pra­žu­džiu­sią sep­ty­nis žmo­nes bei iš­pro­vo­ka­vu­sią prem­je­ro Ben­ja­mi­no Ne­ta­nya­hu griež­tą reak­ci­ją.

„Nė vienas iš pasipriešinimo judėjimų, įskaitant „Hamas“, nesudomintas raketų paleidimu iš Gazos Ruožo teritorijos priešo link“, – su anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas.

Jis pridūrė, kad toks pat pareiškimas buvo išsiųstas Egiptui, dažnai atliekančiu tarpininko vaidmenį Izraelio ir „Hamas“ dialoge.