„Geltonųjų liemenių“ riaušės išvertė Paryžiaus policijos viršininką iš posto
Pra­ncū­zi­jos vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pra­ne­šė pa­kei­sian­ti Par­yžiaus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ką, su­lau­ku­sį griež­tos kri­ti­kos po pra­ei­tą sa­vait­ga­lį per „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ ju­dė­ji­mo de­mons­tra­ci­ją ki­lu­sių riau­šių, per ku­rias Eli­zie­jaus Lau­kų pros­pek­te bu­vo nu­nio­ko­ta par­duo­tu­vių ir res­to­ra­nų.

Premjeras Edouard'as Philippe'as nurodė, kad 66 metų policijos viršininką Michelį Delpuechą, dirbantį šiame poste nuo 2017 metų balandžio, nuo trečiadienio pakeis Didier Lallement'as, pietvakarinio Naujosios Akvitanijos regiono policijos vadovas.

Reaguodamas į griežtą kritiką dėl policijos taktikos, E. Philippe'as taip pat paskelbė kelias priemones, kuriomis siekiama, kad nepasikartotų šeštadienio scenos.

Pasak premjero, demonstracijos bus draudžiamos Eliziejaus Laukų prospekte ir kitose šalies vietose, jei jose bus pastebėta radikalių protestuotojų, tokių kaip anarchistai.

E. Philippe'as taip pat sakė, kad policija užims griežtesnę poziciją dėl žmonių, dalyvaujančių nesankcionuotose demonstracijose ir kad bus „reikšmingai padidintos“ baudos.

Eliziejaus Laukų verslininkai pirmadienį liejo pasipiktinimą, o prezidentas Emmanuelis Macronas susitiko su E. Philippe'u, vidaus reikalų ministru Christophe'u Castaneru ir kitais aukščiausio rango pareigūnais, kad apsvarstytų jų atsaką į jau 18-tą šeštadienį iš eilės surengtas demonstracijas.

Šeštadienį sostinėje buvo dislokuota maždaug 5 tūkst. policininkų. Tuo tarpu juodai apsirengusių riaušininkų, kurie garsiausiame Paryžiaus prospekte sumaištį kėlė septynias valandas, buvo keli šimtai.

Televizijos reportažuose dažnai buvo rodomi stovintys išsirikiavę pareigūnai, protestuotojams deginant ir plėšiant dešimtis parduotuvių.