„Brexit“ susitarimas nekeistinas, sako D. Tuskas
Lanks­tus „Bre­xit“ ter­mi­no pra­tę­si­mas iki spa­lio 31-osios su­da­rys są­ly­gas Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai ra­ti­fi­kuo­ti iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tį, bet šio do­ku­men­to keis­ti ne­nu­ma­to­ma, par­eiš­kė Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas.

„Dabar situacija Jungtinės Karalystės rankose, kad iki pratęsto termino pabaigos būtų ratifikuotas susitarimas. Ji taip pat galės pagalvoti bendrai apie „Brexit“ strategiją, o tai galėtų nulemti politinės deklaracijos, bet ne išstojimo sutarties pakeitimus“, – spaudos konferencijoje Briuselyje sakė D. Tuskas.

Pasibaigus neeiliniam Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, per kurį su Britanija buvo susitarta pratęsti „Brexit“ terminą, D. Tuskas ketvirtadienį taip pat sakė, kad Londonas dar gali atsisakyti išstoti.

„Iki šio periodo pabaigos Jungtinė Karalystė dar turi galimybę atšaukti (procesą pagal ES sutarties) 50-ąjį straipsnį ir „Brexit“ bus atšauktas“, – pažymėjo D. Tuskas.

Tuomet, pasak jo, Britanija pratęstų savo bendradarbiavimą kaip ES narė, išsaugodama visas savo teises.