„Brexit“ skaitliukas sukasi: Jungtinė Karalystė praranda šimtus milijonų per savaitę
Pa­sak ame­ri­kie­čių ban­ko „Gold­man Sachs“ ana­li­ti­kų, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė dėl „Bre­xit“ šian­dien jau ne­te­ko 87 mi­li­jar­dų sva­rų ster­lin­gų.

Anot analitikų, nuo 2016 metų birželį vykusios referendumo, šalis kiekvieną savaitę praranda apie 600 milijonų svarų. Atsižvelgiant į prieš referendumą darytas Jungtinės Karalystės ekonomikos prognozes (manyta, kad referendume britai balsuos už pasilikimą ES), karalystė prarado apie 2,5 procento BVP.

„Goldman Sachs“ pranešime teigiama, kad nežinios sukeltas nerimas atsiliepė ekonomikai tuoj pat po referendumo ir vis dar veikia investuotojus šiandien, nes niekas nežino, kaip vyks „Brexit“.

Finansiniai nuostoliai ir visiškas nesugebėjimas sutarti, kokiu būdu pasitraukti iš ES, banko analitikų nuomone, nuolat didina tikimybę, kad „Brexit“ taip ir neįvyks. Šiuo metu tokia tikimybė sudaro 40 procentų. Jei britai iš tiesų atsisakytų „Brexit“, „Goldman Sachs“ prognozuoja, kad Jungtinės Karalystės ekonomika imtų sparčiai tvirtėti, o svaro kursas išaugtų maždaug dešimtadaliu. Pasitraukimo iš ES be jokio susitarimo tikimybė, pasak banko analitikų, tėra 15 procentų, nes kainuotų šaliai dar 5,5 procentų BVP praradimą ir maždaug 17 procentų svaro kurso kritimą.

Atsižvelgiant į šią prognozę, „Goldam Sachs“ analitikai mano, kad vienokio ar kitokio susitarimo su ES tikimybė yra pati didžiausia – 45 procentai. Jei taip ir įvyks, britų BVP turėtų augti 1,75 procento o svaras – 6 procentus.