Žurnalistai galėtų nemokamai naudotis registrų duomenimis
Žur­na­lis­tai ga­lės ne­mo­ka­mai nau­do­tis re­gis­trų ir vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų duo­me­ni­mis, jei Vy­riau­sy­bė pri­tars Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui.

Ministerija parengė tai įteisinančias Visuomenės informavimo įstatymo pataisas – taip norima užtikrinti tinkamą informacijos laisvės principo įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas rinkti, gauti bei skleisti informaciją, pranešė ministerija.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis sako, kad iki šiol duomenų teikimo tvarka žurnalistams nebuvo oficialiai reglamentuota.

„Galima tik spėlioti, kodėl ankstesnės vyriausybės nesiėmė įstatymu įtvirtinti, kad žiniasklaida turėtų užtikrintą nemokamą priėjimą prie svarbiausio savo darbo įrankio – informacijos. Vieni žiniasklaidos atstovai nemokamai informaciją gaudavo, kiti – ne. Tačiau tik turėdami stiprią, objektyvią ir kritišką žiniasklaidą galime tikėtis valstybės progreso“, – pranešime teigė R. Masiulis.

Ministras tikisi, kad nauja tvarka padės efektyviau kovoti su korupcija ir atskleisti valstybės interesų pažeidimus.

Registrų centro direktorius Saulius Urbanavičius teigia, kad šis reglamentavimas yra labai svarbus, įmonė yra pasirengusi pasirašyti sutartis su žiniasklaida. Tik jas pasirašius, duomenų teikimą kompensuos valstybės biudžetas.

Jei pataisos bus priimtos, žurnalistai galės neatlygintinai gauti aktualius ar istorinius duomenis apie juridinius asmenis, jų finansinės atskaitomybės dokumentus, nekilnojamąjį turtą. Juos gaus tik tie žurnalistai, kurie per paskutinius 12 mėnesių nėra padarę rimtų profesinių pažeidimų.