Ženevoje pradėjo veikti Lietuvos konsulatas
Rugp­jū­čio pra­džio­je už­da­rius Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Švei­ca­ri­jo­je, šios ša­lies Že­ne­vos mies­te pra­dė­jo veik­ti Lie­tu­vos kon­su­la­tas.

Konsulatas veikia Lietuvos nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų patalpose, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Oficialiais Šveicarijos institucijų statistikos duomenimis, šiuo metu Šveicarijoje gyvena ir dirba apie 2500 lietuvių.