Žemės ūkio ministras žada „Ekoagros“ vadovą atleisti, jei pats nepasitrauks
Že­mės ūkio mi­nis­tras tei­gia dėl eko­lo­giš­kų že­mės ūkio pro­duk­tų ser­ti­fi­ka­vi­mo įmo­nės „E­koag­ros“ va­do­vo Gin­tau­to La­ba­naus­ko veik­los nuo­lat gau­da­vęs skun­dų, o jo kal­bas apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją mi­nis­te­ri­jo­je va­di­na „neš­va­ria sa­vi­gy­nos ak­ci­ja“. Gied­rius Su­rplys ža­da „E­koag­ros“ va­do­vą at­leis­ti, jei jis pats ne­išeis. 

„Kai atėjau dirbti, jis dirbo porą savaičių, jau tada pradėjau gauti anoniminių darbuotojų skundų, kaip yra su darbuotojais elgiamasi nehumaniškai, kaip į postus priimami jo draugai be konkursų arba neatitinkantys pareigybių aprašymų“, – BNS teigė nuo 2018-ųjų gegužės vidurio ministru dirbantis G. Surplys.

Jis teigė norėjęs duoti laiko G. Labanauskui, kad šis apsiprastų su naujomis pareigomis, tačiau skundams, įskaitant ir neanoniminius, nesiliovus, pernai lapkričio 30 dieną ministras jam pareiškė nepasitikėjimą ir jau tuomet siūlė trauktis iš pareigų.

Anot G. Surplio, „Ekoagros“ vadovui nesitraukiant, praėjusią savaitę jam įteiktas oficialus raštas su siūlymu trauktis. Anot ministro, jei G. Labanauskas pats neišeis, jis žada „Ekoagros“ vadovą atleisti.

„Jei jis rytoj nepareikš, kad atsistatydina (...), jam bus įteiktas atšaukimo lapelis“, – BNS sakė ministras.

Pats G. Labanauskas antradienį sakė, kad savo noru iš darbo neišeis. Jis teigė patyręs spaudimą, kai rado problemų ekologiniame žemės ūkyje.

„Kada pagavome pirmus ūkininkus, kuri neteisėtai naudoja chemiją ekologinėje gamyboje, sutapimas ar ne, tačiau santykiai (su ministru G. Surpliu – BNS) atšalo ir prasidėjo siūlymai tiek iš ministerijos vadovo pusės, tiek iš suinteresuotų grupių pusės pasitraukti iš šito sektoriaus ir netrukdyti normaliai gyventi“, – kalbėjo jis.

Anot jo, galėjo būti sudaromos prielaidos naudoti chemikalus, dėl ko Lietuvos ekologinė produkcija praranda pasitikėjimą.

G. Labanauskas tuometinio ministro Broniaus Markausko įsakymu vadovauja „Ekoagros“ nuo 2018-ųjų gegužės 2 dienos.

Praėjusią savaitę žiniasklaidoje skelbta, kad G. Surplys pernai gruodį patvirtino ekologinių ūkių taisyklių pakeitimus, kurie galbūt sudaro nevienodas sąlygas ūkininkams. Grupė ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų įtarė, jog pakeitimai atsirado neatsitiktinai – esą pagal ministro pasirašytus pakeitimus atgaline data teisę gauti paramą įgyja ūkininkai, kuriems ji buvo atimta už chemikalų naudojimą.

Žiniasklaidai G. Labanauskas teigė, kad ministro pasirašyti taisyklių pakeitimai sukėlė sumaišties, o iš ministerijos jaučiamas spaudimas. Anot jo, „Ekoagros“ kreipėsi į ŽŪM paaiškinti, kaip turėtų būti taikomi naujieji pakeitimai.

G. Surplys praėjusią savaitę BNS sakė, kad taisykles pakeisti nuspręsta dar rugsėjį, kuomet ekologų tarybos posėdyje dalyvavo ir G. Labanauskas, kuris tuomet taisyklių pakeitimui pritarė.