Žemės ūkio ministerija Kaune gali įsikurti valstybei nereikalinguose objektuose
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja Kau­ne ga­li įsi­kur­ti ku­rio­se nors vals­ty­bei ne­be­rei­ka­lin­go­se pa­tal­po­se, dien­raš­čiui „Kau­no die­na“ sa­kė mi­nis­tras Gied­rius Su­rplys.

„Yra du variantai: arba imame ką nors iš valstybės turimų patalpų ir bendradarbiaujame su valstybės įmone Turto banku, arba nuomojame patalpas iš privataus sektoriaus skelbdami konkursą“, – sakė jis.

Pasak G. Surplio, yra maždaug trys privataus sektoriaus siūlomi objektai, kuriuose 2020 metais galėtų įsikurti ministerija, taip pat yra keli Turto banko žinioje esantys valstybei nebereikalingi objektai.

Kaip galimi variantai, jo teigimu, svarstomas Šančių mikrorajone esančios Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpos ir valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ patalpos Kauno centre.

Žemės ūkio ministeriją planuojama perkelti į Kauną 2019 metų pabaigoje – 2020 metų pradžioje.