Žemas startas prieš rinkimus? Gitanas Nausėda palieka SEB banką
SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas ir vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da nuo šių me­tų rug­sė­jo 7 die­nos pa­lie­ka ban­ką. Jo par­ei­gas lai­ki­nai eis da­bar­ti­nis ban­ko vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas Ta­das Po­vi­laus­kas, ar­ti­miau­siu me­tu pri­sta­ty­sian­tis ir nau­jau­sią Lie­tu­vos ma­kroe­ko­no­mi­kos apž­val­gą, sa­ko­ma SEB ban­ko pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Eidamas vyriausiojo ekonomisto ir prezidento patarėjo pareigas Gitanas Nausėda savo profesionalumu ir kompetencija, patirtimi ir giliomis įžvalgomis prisidėjo prie SEB banko raidos ir visuomenės finansinio raštingumo didinimo. Esame dėkingi jam už atsidavimą, ilgą ir nuoseklų darbą bei indėlį kuriant banko istoriją“, − sako SEB banko valdybos pirmininkas ir prezidentas Raimondas Kvedaras.

Apie tai galvojau gerokai anksčiau, manau, kad tai logiškas ir geras sprendimas.

Nuo rugsėjo 7 dienos laikinai eiti SEB banko vyriausiojo ekonomisto pareigas paskirtas Tadas Povilauskas. Finansininkas, dėstytojas ir mokslininkas dr. G. Nausėda SEB banke dirbti pradėjo 2000 m. Nuo 2008 m. jis ėjo SEB banko prezidento patarėjo ir vyriausiojo banko ekonomisto pareigas. G.Nausėdą banką palieka šalių susitarimu.

„Galiu pasakyti, kad planuoju artimiausiu metu paskelbti, ar dalyvausiu prezidento rinkimuose“, – BNS ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

G. Nausėda kol kas pirmauja visuomenės nuomonių apklausose tarp potencialių kandidatų į prezidento rinkimus.

Šiuo metu jį kandidatu kelia kai kurie konservatorių skyriai, artėjant Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirminiams rinkimams atrenkant partijos kandidatą. G. Nausėda turi per rugsėjį apsispręsti, ar sutiktų dalyvauti konservatorių vidaus rinkimuose.

Į SEB banką ketvirtadienį kreipėsi Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas, prašydamas paaiškinti, ar G. Nausėdos galimas dalyvavimas rinkimuose dera su banko etikos kodeksu ir ar bankui dėl tokių veiksmų nekyla reputacinės žalos rizika.

Dėl G. Nausėdos į SEB akcininkus vasarį kreipėsi ir Seimo konservatorius Žygimantas Pavilionis.

G. Nausėda sako, kad jo sprendimai nėra susiję su Seimo narių veiksmais.

„Apie tai galvojau gerokai anksčiau, manau, kad tai logiškas ir geras sprendimas. Bet tikrai negalėčiau suteikti garbės kai kuriems žmonėms, kad jie paskatino galutinį sprendimą, nes jis atsirado anksčiau. Sprendimas yra ir jį paskelbsiu visai netrukus, bereikia nedaug kantrybės ir viskas bus padaryta“, – tikino ekonomistas.

SEB bankas pranešė, kad ilgametis banko prezidento patarėjas ir vyriausiasis ekonomistas G. Nausėda banką palieka nuo rugsėjo 7 dienos. Jo pareigas laikinai perims dabartinis banko vyriausiasis analitikas Tadas Povilauskas.

G. Nausėda, kritikuojamas dėl padažnėjusių išvykų į regionus, sako, kad per pastaruosius dešimtmečius į provinciją yra vykęs „600–700 vizitų“.

„Bet savaime suprantama, kad akys žiūrėjimo į tą patį reiškinį yra visiškai kitokios: jei anksčiau tai buvo žiūrima kaip į ekonomisto išvažiavimą į regionus, dabar ne dėl nuo manęs priklausančių priežasčių į tą patį įvykį, tą pačią prezentaciją žiūrima kitaip“, – sakė jis.