Vytauto Gapšio gynybos taktika: byla yra politinė!
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je kal­ti­na­mas bu­vęs Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys sa­ko, kad ši by­la yra po­li­ti­nė. „Ši by­la yra po­li­ti­nė, po­li­ti­nis kon­teks­tas svar­bus, ti­kiuo­si, kad teis­mo sa­lė ne­taps po­li­ti­nių par­ti­jų sąs­kai­tų su­ve­di­mo vie­ta“, – ket­vir­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pra­dė­da­mas duo­ti par­ody­mus V. Gap­šys.

Jis sakė tikėjęsis, kad prokuroras panaikins jam pareikštus kaltinimus.

Darbo partijai politinės korupcijos byloje atstovaujantis advokatas sako, kad buvęs „darbietis“ V. Gapšys neturėjo jokių įgaliojimų veikti partijos vardu, o pati partija kalta neprisipažįsta.

Darbo partija kaltinama kyšininkavimu ir prekyba poveikiu.

Prokurorai teigia, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis davė daugiau kaip 27 tūkst. eurų vertės kyšius buvusiam Seimo nariui V. Gapšiui.

Advokatas Vaidotas Sviderskis yra sakęs, kad V. Gapšys kaltinamas už kyšį paveikti tam tikrus Darbo partijos narius, tačiau šie nieko apie tai nežinojo.

„Patrauktas baudžiamojon atsakomybėn juridinis asmuo, kuriame vienas narys kaltinamas bandęs paveikti kitus keturis partijos narius“, – sakė advokatas.

Pasak jo, tai rodo, kad partijos valdymo organų nariai, kuriuos turėjo paveikti V. Gapšys, nieko nežinojo apie situaciją.

Teisėsauga teigia, kad už dalį kyšio buvo padarytos nuolaidos už per koncernui priklausančias televizijas transliuotą Darbo partijos politinę reklamą, kita dalis lėšų buvo užmaskuota kaip parama viešajai įstaigai.

Advokatas V. Sviderskis suabejojo, ar nuolaidą galima laikyti kyšiu. V. Gapšys, duodamas parodymus teismui, taip pat sakė, kad tuo metu dėl reklamos derėjosi ir su kitais televizijos kanalais, pavyzdžiui televizija TV 3 .

Kaltinimuose nurodyta, jog kyšiai V. Gapšiui buvo perduoti už pažadą paveikti tuometinę Seimo pirmininkę, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narius, o taip pat Darbo partijos frakcijos Seime narius, kad šie pateiktų bei balsuotų už koncernui naudingus politinius sprendimus.

Anot teisėsaugos, V. Gapšys kyšius galbūt gavo iš įtaką Seime nariams priimant nutarimą dėl kelio Vilnius – Utena.

Kaltinimuose taip pat nurodyta, kad kyšiai V. Gapšiui buvo perduoti ir už pažadą paveikti tuometinę žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę, jog būtų priimti koncernui priklausančioms žiniasklaidos priemonėms finansiškai palankūs sprendimai, skirstant Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros įgyvendinamų projektų viešinimo bei visuomenės informavimo kampanijų 2016 metų biudžetus.

Prokurorai teigia, kad V. Gapšys kyšį gavo ir už pažadą paveikti V. Baltraitienę duoti nurodymą Nacionalinės žemės tarnybos tarnautojams sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį su koncerno valdoma bendrove dėl Vilniuje, Tujų gatvėje esančio valstybinės žemės sklypo dalies ilgalaikės nuomos.

Kaltinimuose taip pat teigiama, jog V. Gapšiui kyšiai taip pat perduoti už pažadą paveikti sprendimą dėl tuometinio „Lietuvos geležinkelių“ vadovo Stasio Dailydkos palikimo šiose pareigose dar vienai kadencijai, taip pat už pažadą paveikti frakcijos narius nulemiant Ignalinos atominės elektrinės skelbiamų viešųjų pirkimų rezultatus.

Kaltinime nurodoma, kad už kyšį V. Gapšys žadėjo paveikti ir Seimo sveikatos komiteto pirmininkę dėl R. Kurlianskio nurodyto kandidato skyrimo į Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pareigas.