Vytautas Landsbergis: reikia ginti partijų parlamentinį būvį, kad nepavirstų gaujomis
Vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se ke­lia grės­mę po­li­ti­nėms par­ti­joms ir par­la­men­ti­nei de­mo­kra­ti­jai, tei­gia bu­vęs kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Matome iššūkius ir šiandien mūsų šalies reikaluose. Matau artėjančias varžybas dėl savivaldybių. Galbūt valdantieji, vadinami valstiečiai ar kolūkiečiai, jie netempia tose varžybose kaip partija, ir todėl partijų varžybas nori pakeisti, neva reformuoti į būrelių, į gaujelių, komitetėlių, savo chebručių varžybas“, – šeštadienį per Tėvynės sąjungos– Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdį kalbėjo V. Landsbergis.

„Tuo būdu įtvirtinti tokią antidemoktratiją lyginant su nusistovėjusia Europoje parlamentinės demokratijos praktika – diskredituoti partijas“, – pridūrė jis.

Valdantieji yra įregistravę įstatymų pataisas, kad per rinkimus partijos ir rinkimų komitetai arba tik rinkimų komitetai galėtų sudaryti koalicijas.

V. Landsbergis teigė matąs pastangas „įteisinti būrelių demokratiją“.

„Kuo daugiau būrelių, tuo daugiau drumsto vandens. Drumstame vandeny žuveles gaudyti yra norinčių“, – sakė konservatorius.

Anot jo, visuomeniniai komitetai turi geresnę padėtį dalyvauti rinkimuose. Jiems esą neprivalu apskaityti finansų, neaiškūs jų finansiniai rėmėjai.

V. Landsbergis taip pat atkreipė dėmesį ir procesus, vykstančius Seime.

„Aš jau ne kartą siūliau tarptautinį žodį „parlamentas“ pakeisti lietuvišku žodžiu „kalbykla“. Tai būtų visai teisinga. Bet dar neprigyjant šiam terminui, ateina nauja realybė, kur reikia sakyti „parsidavykla“ arba „pirkykla“. Jeigu nebūtų parsiduodančių, nebūtų perkančių. Mes matome tą dabar Lietuvos Seime, kaip yra perkamos vidinės politinės jėgos, duodant jiems biudžeto pinigų“, – kalbėjo TS-LKD garbės pirmininkas.

Jo teigimu, partijas kompromituoja ir jų nariai, įsivėlę į korupciją, todėl ragino būti reikliems ir sau.

„Turime būti be galo reiklūs sau, ir to reiklumo mes matėme, kad žmonės, kurie keistai elgėsi, yra labai griežtai perspėjami ar išrašomi iš mūsų partijos. Nes oponentas visada sako: visi tokie patys. O mes turime ginti poziciją, kad ne visi tokie patys. Kažkada net prezidentė neatsargiai pasakė: dešinieji mažiau vagia. Būtų gerai laikytis tezės, kad centro dešinieji nevagia“, – kalbėjo konservatorius.

V. Landsbergis ragino „ginti politinių partijų parlamentinį būvį, kad tai nepavirstų gaujomis“.

Pagal įstatymus, savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose gali dalyvauti ne tik partijos, bet ir rinkimų komitetai. Jie savo kandidatų sąrašus sudaro tik konkretiems rinkimams, po šių komitetų kaip juridinio asmens nebelieka.