Vytautas Bakas kirto: Andriui Kubiliui priminė ir „MG Baltic“, ir „Rosatom“
Tai ne po­li­ti­nė dis­ku­si­ja, o ka­ras. Sei­me svars­tant dėl pri­ta­ri­mo Tė­vy­nės są­jun­gos par­eng­tai re­zo­liu­ci­jai dėl mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų ne­iš­lai­kė „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rio Vy­tau­to Ba­ko ne­rvai. Iš tri­bū­nos jis Tė­vy­nės są­jun­gą va­di­no ci­ni­kais ir pri­ki­šo, kad pa­sta­rie­siems kri­zės lai­ko­tar­piu rū­pė­jo tik „MG Bal­tic“ kon­cer­no ape­ti­tas.

Redakcija pateikia visą netaisytą V. Bako kalbą, sakytą iš tribūnos:

„Aš suprantu, kad keliami labai svarbūs klausimai ir abejingai žiūrėti negalime nė vienas į mūsų mokytojų poziciją, į mūsų viešojo sektoriaus problemas taip pat negalime.

Tuo pačiu metu, kai Kubilius veržė visiems kaklus, reiškia, diržus, buvo atiduodamos ištisos valstybės įmonės tam, kad galėtų šeimininkauti oligarchai ir koncernai. Taip?

Pirma, tai – kas dabar yra siūloma – atidėti biudžetą. Atidėti visas reformas reikštų ką? Na, iš tiesų, tai reikštų didžiulį chaosą valstybėje, reikštų tai, kad mes atimtume viltį iš žmonių. Apie milijoną žmonių, kurie tikisi geresnės savo vaikų ateities, kurie tikisi solidesnių pensijų. Jūs ką manote, jeigu mes sustabdysime šitą biudžetą, ta prasme, žmonės dar lauks, kol mes čia aiškinsimės?

Ir aš suprasčiau, jeigu jūs būtumėt, tarkime, Tėvynės sąjunga – naujokai Seimo. Na kaip valstiečių partija, ar ne? Ir buvote kur nors Laplandijoje, ir staiga, po dešimt metų pamatėt, kaip viskas blogai Lietuvoje. Taip?

Bet kolegos, viešojo sektoriaus degradacija tai yra pasekmė ilgametės politikos. Aš šiek tiek papasakosiu apie tai, kaip ponas Kubilius girdėjo socialinį dialogą, nes tuo metu organizavome visų pareigūnų akciją. Tai papasakosiu visą istoriją. Tikrą, apie derybas. Apie derybas su ponu Kubiliumi.

Bet tie žmonės, kurie teikia tokias rezoliucijas? Kaip jų yra sveikata? Kokia yra sveikata apskritai? Apie ką jie mąsto? Pagal teisėkūros principus mes turime įvertinti rizikas: viešo saugumo požiūriu, ekonomikos požiūriu. Kokią reikšmę ir įtaką padarytų va šita rezoliucija, kurią mes šiandien priimtumėm? Ta prasme, išeitų ne tūkstančiai, o dešimt tūkstančių į gatves.

Tai jūs turite smegenų, teikdami tokią rezoliuciją balsuoti Seimui? Ir dar svarstymas ir priėmimas tą pačią dieną! Jeigu šita rezoliucija būtų nubalsuota, aš prašyčiau, kad NSGK (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas – red. past.) būtų pagrindinis komitetas. Nes tai išbalansuotų visą valstybę. Jūs mastykit, ką darot! Mes galime politikuoti, bet biškį (rodo pirštu prie smilkinio – red. past.) mąstom galva.

Ką neprivaloma? Mes labai rimtai žiūrim į jūsų rezoliucijas. Yra raginimas stabdyti. Jeigu nestabdys Vyriausybė, jūs raginate eiti į gatves. Tai aš ir sakau: ar mąstome galva, siūlydami tokias rezoliucijas, kada Lietuvoje yra viena didžiausių socialinių atskirčių ir vienas didžiausių skurdas Sąjungoje.

O dabar apie tai... Leiskit man pabaigti, ponas Gabrieliau. Aš gi nešūkauju iš vietos.

Gerai, dabar apie socialinį dialogą. 2007 metų pabaiga – 2008 m. pradžia. Rėžė taip...! Tiek kariuomenei, tiek teisėsaugai, kiek nerėžė nė viena Baltijos šalis. Ponas Kubilius. Aš atėjau kaip pirmininkas profesinės sąjungos po to, kai surengėme basų pareigūnų akciją, nes niekas negirdėjo. Dabar premjeras, ministrė ateina šeštadienį, su tortu, kalbasi su žmonėmis, sėdi naktį žmonės.

Tais laikais buvo tokia arogancija iš valdžios, kad pas ministrą pakliūti, kai atvažiavo tūkstantis pareigūnų į mitingą, ministras taip ir neišėjo. Jūsų (žiūri į Tėvynės sąjungos pusę) Vyriausybės ministras. Ponas Kubilius išėjo tada, kai mes nusiėmėme batus. Ir aš pono Kubiliaus prašiau pats kaip vadovas. Sakiau, ponas Kubiliau, mes suprantam, krizė. Mes suprantame. Bet duokite šviesą tunelio gale! Priimkite įstatymus, kurie leis reformuoti viešąjį sektorių. Valstybės tarnybos įstatymą, statutą, na ką nors duokit žmonėms, kad jie neitų į gatvę. Nusispjaut buvo ponui Kubiliui.

Dabar pasakysiu kaip atrodė... Tuo metu aš nežinojau, kas vyko galingiesiems. Ponas Mockus su savo „MG Baltic‘ais“. 2008–2012 metų laikotarpis, tai buvo „MG Baltic“ klestėjimo laikotarpis. Tuo pačiu metu, kai Kubilius veržė visiems kaklus, reiškia, diržus, buvo atiduodamos ištisos valstybės įmonės tam, kad galėtų šeimininkauti oligarchai ir koncernai. Taip? Mes tai atskleidėme parlamentinio tyrimo metu. Jūs čia kalbate apie prorusiškumą? Ponas Kubiliau, Tamulis, kuris atstovauja „Rosatom“ ir to neslepia, pas jus koja duris atidarinėja. Apie ką jūs šnekate? (plojimai Seimo salėje).

Aš tiesiog norėjau pasakyti, kaip atrodė krizė. Ir aš galvoju, kad šitą krizę, aš nesu finansininkas, bet šitą krizę sukėlė korumpuoti politikai ir oligarchai. Dėl to žmonės iki šiol negali atsigauti nuo jos. Ir jums pasisekė tik dėl to, kad mes turime bestuburę prokuratūrą, kuri nesiima tirti nusikaltimų. Nesiima ir dabar. Tai vat jums dėl to sekasi.

Normalioj šaly, pavyzdžiui Rumunijoj, buvo tokie pavyzdžiai: tūkstančiai žmonių išėjo į gatves dėl korumpuotos valdžios. Lietuvoje išeina velniai žino dėl ko. Dėl to, kad papolitikuot, kad jus vėl iš naujo grąžinti į valdžią. Apsaugok, Viešpatie, nuo tokios valdžios Lietuvą. Aš sutinku, kad valstiečiai galbūt daro klaidų iš nepatyrimo. Bet kaip jie elgiasi (rodo į Tėvynės sąjungos pusę)... Aš nesakau, kad visi konservatoriai. Bet dalis pas jus yra žmonių, kurie yra cinikai. Kurie yra tokie cinikai, kad aš nelinkėčiau net iš toli pajausti dabartiniams mokytojams. Ir tai, kad šiandien stebime, ką šiandien mokytojai daro, ponas Kubiliau, tai yra jūsų vadybos pasekmė ir apie tai rašys vadovėliai dar.“

LŽ primena, kad Seimas ketvirtadienį atmetė konservatorių siūlomą rezoliuciją, kuria Vyriausybė būtų raginama kelti mokytojams algas ir „skubiai pradėti derybas su streikuotojais dėl streikų užbaigimo“.