Vyriausybės darbotvarkėje – Kalėjimų departamento, ugniagesių gelbėtojų vadų atleidimai
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį tu­rė­tų spręs­ti, ar at­leis­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Ro­ber­tą Krikš­ta­po­nį bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to vir­ši­nin­ką Kęs­tu­tį Lu­ko­šių.

Ugniagesių gelbėtojų vado atleidimo klausimas yra numatytas Ministrų kabineto posėdžio darbotvarkėje.

Jeigu pritars Vyriausybė, pareigas šalių susitarimu paliekantis pareigūnas darbo netektų nuo vasario 7 dienos.

Kalėjimų departamentui R. Krikštaponis vadovauja kiek daugiau nei metus.

Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo K. Lukošiaus atleidimas į darbotvarkę neįtrauktas, bet svarstyti šį klausimą siūlys vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

„Ministras planuoja teikti šį klausimą, jei jis nebus įtrauktas į darbotvarkę iki posėdžio“, – BNS sakė ministro atstovė spaudai Ieva Dirmaitė.

K. Lukošiaus atleidimą ministras bandė inicijuoti ir praėjusią savaitę, tačiau tuomet klausimas neįtrauktas į darbotvarkę, nes taip galėjo būti pažeistos Vyriausybės darbo nuostatos.

Atleisti ugniagesių gelbėtojų vadą siūloma po tarnybinio patikrinimo, kur konstatuota, kad jis neturėjo teisės pernai trečią kartą pratęsti sutarties dėl kopėčių nuomos ir padarė tai per brangiai.

Vidaus reikalų ministras sako, kad siūlomas K. Lukošius nepateisino lūkesčių, o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas netapo skaidresne įstaiga.

Pareigūnas priekaištus atmeta. Jis sako sutartį pratęsęs, nes kitu atveju tarnyba liktų be kopėčių, o tai keltų grėsmę visuomenės saugumui.

K. Lukošius departamentui vadovauja nuo 2017 metų.