Vyriausybė – už savo pasitarimų viešinimą
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pa­siū­lė Sei­mui pri­im­ti pa­tai­sas, ku­rios Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mus pa­da­ry­tų vie­šais.

Projekte numatyta, kad pasitarimai taptų vieši nuo gruodžio, o tai reiškia, jog parlamentarai teisės aktui priimti turės mažiau nei mėnesį.

Vyriausybė siūlo Seimui pataisas priimti skubos tvarka.

Pasak ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio, pakeitimai lems didesnį „viešumą ir Vyriausybės atskaitomumą visuomenei“.

Taip Vyriausybė sako taisanti teisinį reguliavimą ir vengianti nesusipratimų, kai žiniasklaida reikalavo kanceliarijos pateikti spalio 3 vykusio Vyriausybės pasitarimo įrašą, o ši tai padaryti atsisakė. Tada svarstytas klausimas dėl Registrų centro duomenų teikimo žiniasklaidai.

Šiuo metu Vyriausybės pasitarimai yra nevieši, o posėdžiai – vieši.

Priėmus pataisas Seime, neviešų diskusijų Vyriausybėje formatas būtų perkeltas į ministrų pasitarimus.