Vyriausybė teikia A. Kubiliaus kandidatūrą į Europos Tarybos vadovus
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė teik­ti kon­ser­va­to­riaus, eksp­rem­je­ro kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus kan­di­da­tū­rą į Eu­ro­pos Ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus par­ei­gas, pa­tvir­ti­no fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

Pasak Vyriausybės vicekanclerio Deivido Matulionio, šis postas būtų aukščiausios pareigos, kurias užimtų Lietuvos atstovas.

D. Matulionis BNS teigė, kad svarstant A. Kubiliaus kandidatūrą atsiribota nuo to, kad jis priklauso opozicinei partijai.

„Tai yra įrodymas, jog vidiniai mūsų nesutarimai nereiškia, kad mes negalime sutarti, jeigu yra galimybė Lietuvos atstovui gauti rimtas pareigas“, – sakė D. Matulionis.

A. Kubiliaus kandidatūra buvo patvirtinta Europos šalių konservatorius vienijančioje Europos liaudies partijoje.

Po kelių mėnesių visas kandidatūras į generalinio sekretoriaus pareigas turėtų svarstyti Tarybos Ministrų Komitetas. Kandidatams praėjus šį „filtrą“, birželį Europos Tarybos vadovą rinks Parlamentinė Asamblėja.

Pretenduojant į aukštas politines pareigas Europoje paprastai rimčiau vertinami Europos liaudies partijos, Europos socialistų partijos ir centro Liberalų ir demokratų aljanso už Europą partijos siūlomi kandidatai.

A. Kubilius yra opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas Seime ir buvęs šios partijos pirmininkas. Jis 1999–2000 ir 2008–2012 metais ėjo ministro pirmininko pareigas.

Šiuo metu Europos Tarybos generalinis sekretorius yra buvęs Norvegijos premjeras, leiboristas Thorbjornas Jaglandas (Torbjornas Jaglandas). Jo antroji penkerių metų kadencija baigiasi 2019-aisiais.

1949 metais įkurta Europos Taryba vienija 47 šalis. Strasbūre įsikūrusi organizacijos uždaviniai yra puoselėti žmogaus teisės, demokratiją ir teisės viršenybę Europoje.