Vyriausybė svarstys neigiamą išvadą Ramūno Karbauskio projektui dėl LRT
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį svars­tys iš­va­dą, ku­ria bū­tų ne­pri­tar­ta val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ini­ci­juo­ja­mai Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai dėl vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo LRT val­dy­mo.

R. Karbauskis siūlo, kad Nacionalinio radijo ir televizijos valdyme negalėtų dalyvauti partijų nariai.

Kultūros ministerija pasiūlė Vyriausybei pateikti neigiamą išvadą Seime svarstomam projektui, nors premjeras Saulius Skvernelis buvo vienas šio projekto teikėjų.

„Konstitucijos prasmė būtų ignoruojama, jeigu intervencija į jos tekstą būtų daroma kiekvienąkart, kai pasikeičia kurie nors teisiškai reguliuotini visuomeniniai santykiai“, – rašoma Vyriausybės parengtoje pažymoje.

Kultūros ministerija teigia, kad apribojimai LRT organų nariams dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje gali būti nustatomi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme.

Dokumente teigiama, kad „Konstitucija neturi būti keičiama, jeigu tai nėra teisiškai būtina“.

Konstitucijos pataisą teikė 52 Seimo nariai iš valdančiųjų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijų, keli Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Vyriausybės išvada neįpareigoja parlamentarų balsuoti taip, kaip siūlo Ministrų kabinetas.