Vyriausybė svarstys, kokios pozicijos laikytis Strasbūro byloje dėl CŽV kalėjimo
Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę svars­tys, kaip rea­guo­ti į Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čio skun­dą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui dėl ne­tei­sė­to ka­li­ni­mo slap­ta­me ame­ri­kie­čių ka­lė­ji­me Lie­tu­vo­je 2005–2006 me­tais.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius BNS sakė, kad Vyriausybės nariams pasitarime trečiadienį bus pristatytos dvi alternatyvos – siekti sudaryti taikų susitarimą arba nepripažinti pažeidimo ir bylinėtis Strasbūro teisme.

„Turime svarstyti, arba ieškoti pareiškėjo atstovo ir paklausti, koks taikaus susitarimo būdas juos domintų, arba toliau bylinėtis teisme. Trečiadienį numatome priimti sprendimą“, – sakė ministras.

„Teisingumo ministerija siūlys antrąjį variantą – nepripažinti pažeidimo ir bylinėtis, bet pasitarimo metu gali būti prieita prie įvairių išvadų“, – pridūrė jis.

Europos Žmogaus Teisių Teismas sausio pabaigoje priėmė Saudo Arabijos piliečio Mustafa al Hawsawio (Mustafa Hausavio) advokatų skundą ir nurodė Lietuvos Vyriausybei pateikti savo poziciją.

50-metis M. al Hawsawis šiuo metu kalinamas Gvantamo bazėje. Jis sulaikytas 2003 metais Pakistane. JAV teigia, kad jis galėjo prisidėti prie Rugsėjo 11-osios išpuolių.

Skunde jis teigia, kad buvo kalinamas slaptame CŽV kalėjime Lietuvoje 2005–2006 metais.

Tai jau antroji tokia byla Strasbūro teisme.

Europos Žmogaus Teisių Teismas pernai gegužę konstatavo, kad Lietuvoje amerikiečiai slapta kalino kitą Saudo Arabijos pilietį Abu Zubaydah.

Teismas dėl žmogaus teisių pažeidimų įpareigojo Lietuvą jam išmokėti 130 tūkst. eurų kompensaciją. Šiuos pinigus Vyriausybė atidėjo į depozitinę sąskaitą.

Lietuvoje dėl šių įtarimų atliekamas ikiteisminis tyrimas, įtarimai kol kas niekam nepateikti.

Lietuvos Vyriausybės atstovai Strasbūro teisme teigė, kad patalpose Antaviliuose, netoli Vilniaus, turėjo veikti žvalgybos paramos centras, o įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.