Vyriausybė pritarė valstybinių vaistinių kūrimui
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė pa­tai­soms, ku­rios at­vers ke­lią li­go­ni­nė­se steig­ti vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, ta­čiau tam dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mas.  

Konkurencijos taryba teigia, kad pataisomis siekiama įteisinti valstybių vaistinių tinklo sukūrimą, taip pat įžvelgia galimus interesų konfliktus, skaidrumo ir investavimo regione patrauklumo problemas bei korupcijos rizikas.

Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad pataisomis bus išplėstos ligoninių vaistinių funkcijos, o tai padės užtikrinti pacientų aprūpinimą pigiausiais vaistais.

Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti bet kam, jos skirtos tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus visiems žmonėms parduoda ligoninėse veikiančios privačios vaistinės.

Lietuvos vaistinių asociacijos atstovė Dangutė Mikutienė prognozuoja, kad valstybinių vaistinių steigimas labiausiai smogs periferijoje dirbančioms nedidelėms vaistinėms.

Pasak D. Mikutienės, užuot atsisakiusi nebūdingų funkcijų, valstybė jas susikuria, nes valstybinės vaistinės būtų kuriamos išskirtinėmis rinkoje sąlygomis: patalpos, vaistų laikymo ir saugojimo įranga nekainuos, darbuotojai bus išlaikomi iš biudžeto.

Taip pat D. Mikutienė teigia, kad pataisos prieštarauja Konstitucijai dėl konkurencijos laisvės varžymo ir įtakos vaistinių sektoriui.