Vyriausybė pilietybės referendumui skyrė 230 tūkst. eurų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė skir­ti 230 tūkst. eu­rų ge­gu­žę pla­nuo­ja­mo re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės kam­pa­ni­jai vyk­dy­ti.

Referendume bus kviečiami apsispręsti, ar leisti dvigubą pilietybę piliečiams iš šalių, kurios atitinka „europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus“.

Seimas pernai spalį nusprendė, kad referendumas vyktų per pirmąjį ir antrą prezidento rinkimų turą, tačiau Konstitucinis Teismas šiuo metu svarsto, ar tokia pertrauka neprieštarauja Konstitucijai.

Dėl referendumo organizavimo Vyriausybė planuoja sudaryti specialią darbo grupę.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Konstitucija draudžia įgyti dvigubą pilietybę lietuviams, išvykusiems iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo.