Vyriausybė: penktadaliu didinti mokytojų algas nuo kitų metų – neįmanoma
Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad And­riaus Na­vic­ko va­do­vau­jan­čios strei­kuo­jan­čios mo­ky­to­jų prof­są­jun­gos rei­ka­la­vi­mas nuo ki­tų me­tų penk­ta­da­liu di­din­ti pe­da­go­gų al­gas yra ne­įma­no­mas.

„Tai finansiškai nepakeliama šiuo metu“, – derybose Švietimo ir mokslo ministerijoje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

Vienas iš streikuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos reikalavimų yra nuo 2019 metų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 procentų.

A. Navickas derybose pareiškė, kad profsąjunga nuo šio reikalavimo neatsitrauks.

Premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas į tai atsakė, kad „tai yra bet kokio pokalbio sugriovimas“.

Skirmantas Malinauskas.

„Tai yra tas pats, kas paprašyti neįmanomo dalyko ir sakyti, kad aš nesitrauksiu“, – kalbėjo S. Malinauskas.

Anot Vyriausybės, toks mokytojų algų didinimas papildomai kainuotų 130 mln. eurų.

Jurgita Petrauskienė: ŠMM nakvoję mokytojai – nekonstruktyvūs

Per derybų pertrauką Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė nuėjo į lauką pasikalbėti su prie ministerijos atėjusiais moksleiviais, protestavusiais prie Seimo.

„Tikrai neignoruojame nė vieno. Švietimo ir mokslo ministerija yra atvira visai švietimo bendruomenei ir kiekvienas siūlymas, kuris yra pateiktas, yra aptarinėjamas“, – kalbėjo ministrė.

J. Petrauskienė taip pat pareiškė, kad jai „labai gaila“, kad laukdami iš anksto paskelbtų derybų mokytojai į ministeriją atvyko prieš dieną ir joje nakvojo.

„Tai tikrai nėra konstruktyvu, ypač suaugusiems žmonėms“, – tvirtino švietimo ir mokslo ministrė.

Aptariami ir kiti siūlymai

Derybose ketvirtadienį aptariami ir kiti A. Navicko profsąjungos siūlymai, pavyzdžiui, mažinti klases, kitaip struktūruoti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą.

Andrius Navickas.

Posėdyje dalyvauja ir kitų profsąjungų atstovai, tačiau jų pasiūlymai kol kas nebuvo aptarti.

Po praėjusią savaitę vykusio susirinkimo su profsąjungomis Švietimo ir mokslo ministerija parengė pasiūlymų rinkinį, tačiau A. Navickas su jais nesutinka.

Trečią savaitę streikuojantys mokytojai teigia, kad nauja darbo pamokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga. Švietimo ministerija atkerta, kad ji leido padidinti mokytojų algas.

Įsibėgėjus streikams opozicija yra inicijavusi interpeliaciją švietimo ministrei.