Vyriausybė be moterų – vienintelė tokia ES
Pa­sky­rus nau­ją­jį ap­lin­kos mi­nis­trą, Lie­tu­va nu­kri­to į pa­sku­ti­nią­ją vie­tą ES mo­te­rų mi­nis­trių sta­tis­ti­ko­je. Nuo šiol vi­sus 14-a mi­nis­trų pos­tų užims tik vy­rai. Si­tua­ci­ją par­adok­sa­lia va­di­nan­ti ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pa­brė­žia, kad nuo­la­tos kar­to­da­mi, kiek daug Lie­tu­vo­je esa­me tu­rė­ję aukš­čiau­sius vals­ty­bės pos­tus uži­man­čių mo­te­rų, ga­liau­sia pri­ėjo­me prie pa­dė­ties, kai gir­tis ne­bė­ra kuo. 

„Tarptautiniai indeksai, kuriais matuojama lyčių lygybės padėtis Lietuvos politikoje, iki šiol gerėjo, nors ir lėtai. Matėme augimą ir tikėjomės, kad tai tęsis. Galbūt ir visuomenė manė, kad lyčių nelygybė politikoje yra išspręsta problema, nes turime Prezidentę moterį, esame turėję ir kitų aukštų valstybės pareigūnių moterų. Akivaizdu, kad lyčių lygybė politikoje dar nėra realybė, o situacija iš pakankamai neblogos į gerokai liūdnesnę gali pasikeisti beveik akimirksniu“, – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešime spaudai cituojama A. Skardžiuvienė.

Šiuo metu Lietuva yra vienintelė šalis visoje ES, neturinti nė vienos moters Vyriausybėje. Tai Lietuvą stumia į tarptautinių indeksų ir tarptautinės statistikos pakraščius. Lygių galimybių kontrolierė situaciją vadina apmaudžia ir tvirtina, kad moterų atstovavimas politikoje yra ir demokratijos, visos visuomenės atstovavimo klausimas, nes moterys sudaro daugiau nei pusę (54 proc.) Lietuvos gyventojų.

„Nenoriu pasakyti, kad moteris reikia skirti vien dėl jų lyties – tikrai ne, skirkime moteris dėl jų kompetencijos, žinių, išsilavinimo, juk tokių moterų turime daugybę“, – teigia kontrolierė.

ES vidutiniškai moterys ministrės sudaro 32 proc. vyriausybių narių. Daugiausia moterų vyriausybėje dirba Ispanijoje (65 proc.), Švedijoje (55 proc.) ir Prancūzijoje (49 proc.). Šiuo metu iš 28-ių ES šalių tik 3-jų valstybių vyriausybėms vadovauja moterys: Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Rumunijos premjerė Viorica Dancila.