Vygaudas Ušackas nori, kad partija įvertintų Žygimanto Pavilionio pasisakymus
Bu­vęs dip­li­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas pra­šo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos Pre­zi­diu­mą įver­tin­ti par­la­men­ta­ro Žy­gi­man­to Pa­vi­lio­nio pa­si­sa­ky­mus.

Pasak V. Ušacko, kuris yra paskelbęs apie planus dalyvauti Lietuvos prezidento rinkimuose ir dalyvaus pirminiuose TS-LKD rinkimuose, vieši kandidatūrą pirminiuose partijos rinkimuose atsiėmusio Ž. Pavilionio pasisakymai yra prieš jį nukreiptas šmeižtas.

„Vakar apogėjų pasiekė jau kurį laiką besitęsianti prieš mane nukreipta atviro šmeižto ir puse lūpų išsakomų insinuacijų kampanija, kai rinkimuose nedalyvauti nutaręs Prezidiumo narys Ž. Pavilionis pavadino mane „prorusišku kandidatu“ bei „grėsme partijai ir Lietuvai“, – rašoma trečiadienį partijos pirmininkui, Prezidiumui ir Priežiūros komitetui adresuotame V. Ušacko kreipimęsi.

„Kreipiuosi į TS-LKD Prezidiumą prašydamas skubiai išsakyti savo poziciją šiuo klausimu“, – rašo V. Ušackas.

TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis BNS trečiadienį sakė siūlysiantis įtraukti šį klausimą į Prezidiumo posėdžio darbotvarkę, o vėliau jo greičiausiai imsis partijos Priežiūros komitetas.

„Svarstoma bus, o jau kokios išvados, man sunku pasakyti. Greičiausiai bus nukreipta į Priežiūros komitetą svarstyti, nes mes negalime nustatyti, ar tie teiginiai peržengia kokias nors etikos ribas ar neperžengia“, – sakė jis.

„Aš tai žiūrėjau į tai iki šiol kaip į politinę kovą – agresyvią, aktyvią politinę kovą“, – pridūrė G. Landsbergis.

Ž. Pavilionis antradienį paskelbė pasitraukiantis iš pirminių TS-LKD kandidato į prezidentus rinkimų ir nurodė, kad būtina veikti išvien, norint „įveikti valdančiųjų konstruojamą oligarchinę piramidę, jau šiuo metu įvairių kandidatų lūpomis skelbiančią apie nuolaidas Kremliui bei siekiančią mus suskaldyti“.

„Rinksimės tolesnę Lietuvos kryptį ir tas pasirinkimas bus labai svarbus: tęsti laisvės, vakarietiškos demokratijos kryptį, kuria Lietuva, neišduodama savo vertybių, žengė visu Nepriklausomybės laikotarpiu, arba rizikuoti viskuo ir, išrenkant pragmatizmo bei dialogo su Rusija šalininką, atsiverti Kremliaus įtakai Lietuvoje aukščiausiu lygiu“, – pranešime spaudai taip pat teigė parlamentaras.

Ž. Paviliono kandidatūrą pirminiuose rinkimuose buvo iškėlę 34 TS-LKD skyriai, V. Ušacko – 27.

37 TS-LKD skyriai yra iškėlę parlamentarės, buvusios finansų ministrės Ingridos Šimonytės, ekonomisto Gitano Nausėdos kandidatūrą – 28 skyriai.

Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų gegužę.