Vygaudas Ušackas nesieks Prezidento posto be partijos paramos
Dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas sa­ko, kad pre­zi­den­to rin­ki­muo­se da­ly­vaus tik tuo at­ve­ju, jei lai­mės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nius rin­ki­mus.

„Lietuvos Prezidento rinkimuose dalyvausiu tik laimėjęs TS-LKD pirminius rinkimus“, – feisbuke pirmadienį parašė V. Ušackas.

Jis teigia, kad pralaimėjęs pirminiuose rinkimuose siektų „permainų partijoje, jos atsinaujinimo ir vertybių iškėlimo virš elito, kad siekis tapti „Žmonių partija“ neliktų dar viena banalia deklaracija“.

Pirminiuose rinkimuose V. Ušackas varžosi su Seimo nare Ingrida Šimonyte. Partijos nariai ir kiti iš anksto užsiregistravę piliečiai kandidatą rinks lapkričio 3–4 dienomis.

V. Ušackas teigia, kad partija pirminius rinkimus rengia netinkamai, nes juose nesudaroma galimybė dalyvauti užsienio lietuviams, per mažai dėmesio skiriama regionams, trūksta diskusijų apie krikščioniškas vertybas, o „laisvą žmonių pasirinkimą visais įmanomais būdais bando paveikti partinė aristokratija“.