Vygaudas Ušackas įtaria sukčiaujant partiją Ingridos Šimonytės naudai
Sa­vo fa­ce­book pa­sky­ro­je Vy­gau­das Ušac­kas at­vi­ru laiš­ku už­si­puo­lė Tė­vy­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lads­ber­gį bei pa­čią par­ti­jos ta­ry­bą, ap­kal­tin­da­mas juos de­mo­kra­ti­jos sto­ka ren­kant par­ti­jos re­mia­mą kan­di­da­tą į Pre­zi­den­to pos­tą.

Iš pasisakymo aiškėja, kad kandidatas praranda viltį tapti konservatorių remiamu kandidatu 2019 m. Prezidento rinkimuose.

„Pirmą kartą rengiami atviri pirminiai rinkimai galėjo ir privalėjo tapti demokratijos švente visiems TS-LKD vertybėms pritariantiems Lietuvos žmonėms. Deja, kuo toliau tuo aiškiau, kad penki pasiruošimo mėnesiai, kuriuos turėjo už rinkimų organizavimą atsakingi partijos bendražygiai, buvo iššvaistyti veltui, o demokratijos šventė atsispindi interneto svetainės pavadinime, bet ne realybėje“, – piktinasi Vygaudas Ušackas.

Politikas kovai prieš Ingridą Šimonytę dėl kandidato vietos pasirinko du komunikacijos būdus: socialinę mediją bei teisioginį bendravimą su rinkėjais. Tačiau važinėdamas po šalies regionus nustebo sužinojęs, jog mažesnių miestelių gyventojai nėra nė girdėję apie konservatorių paskelbtą papildomą apklausą dėl partijos deleguojamo kandidato į Prezidento postą. Taip pat balsavime negalės dalyvauti ir užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, kurių tarpe Vygaudo Ušacko populiarumas, tikėtina, gerokai didesnis nei Iingridos Šimonytės. Esą visa informacija koncentruotai pateikta tik didžiųjų miestų jaunesnio amžiaus gyventojams, kurie daugiausia simpatijų reiškia Ingridai Šimonytei.

„Todėl palaikau JAV ir Didžiosios Britanijos lietuvių iniciatyvą ir pritariu jų siūlymui atidėti TS-LKD atvirus pirminius rinkimus iki gruodžio mėnesio, o per tą laiką rasti ne tik tinkamą sprendimą leisiantį užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams dalyvauti demokratijos šventėje, bet ir surengti, pavyzdžiui, Londone ir Čikagoje, TS-LKD atvirų pirminių rinkimų debatus. Priešingu atveju, demokratijos šventė rizikuoja virsti uždaru draugų ir artimųjų vakarėliu, į kurį patenkama tik su asmeniniais kvietimais“, – atvirai rėžė Vygaudas Ušackas.

TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis antradienį BNS teigė, kad pirminių rinkimų tvarka ir datos jau patvirtintos, „o taisyklės kampanijos eigoje paprastai nekeičiamos“.

„Rinkimų taisyklės vienodos ir lygios visiems“, – teigė partijos vadovas.

Jo duomenimis, balsuoti dėl TS-LKD kandidato į prezidentus jau užsiregistravo daugiau kaip 5 tūkst. partijai nepriklausančių žmonių.

„Užsienyje balsavimas nenumatytas, nes turime tik penketą skyrių, kurių atstovai patys informavo, kad neturi nei vietos, nei pakankamai žmogiškų resursų užtikrinti balsavimo sklandumą. Tačiau gerbiamo V. Ušacko prašymą persiųsiu įvertinti Centrinei rinkimų komisijai“, – teigė G. Landsbergis.

„Galbūt gerbiamas Vygaudas pasirinko pirminių rinkimų kampanijoje formuoti savo įvaizdžio strategiją kaip tariamai skriaudžiamo. Tokia teisę jis turi, tik balsavimas parodys, kiek ji efektyvi“, – svarstė partijos vadovas.