VTEK vertins VDA rektoriaus Alvydo Klimo, „Agrokoncerno“ advokato sutuoktinės elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ver­tins Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) rek­to­riaus Aud­riaus Kli­mo ir jo bro­lio, VDA Klai­pė­dos fa­kul­te­to de­ka­no Al­vy­do Kli­mo el­ge­sį.

Komisija taip pat spręs, ar įstatymų nepažeidė bendrovės „Agrokoncernas“ teisininko sutuoktinė, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Jonė Valčiukienė.

VTEK nurodo įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pranešimą dėl VDA vadovų – jame nurodyta, kad VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio tarnybos eigos klausimus. Teigiama, kad VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus.

Papildomai aiškintasi, ar Alvydas Klimas nepriiminėjo sprendimų dėl VDA Klaipėdos fakultete praktinio mokymo specialistu dirbusio savo sūnaus tarnybos eigos.

Tyrime dėl J. Valčiukienės VTEK aiškinosi pranešime nurodytą informaciją, kad J. Valčiukienė nėra deklaravusi, jog jos sutuoktiniui Evaldui Valčiukui yra perleistos neturtinės „Agrokoncerno“ akcininko teisės.

Taip pat pranešta, jog J. Valčiukienė vasario pabaigoje dalyvavo VRK posėdyje, kur buvo svarstomas klausimas dėl „Agrokoncerno“ paramos teikimo.

Papildomai tirta, ar J. Valčiukienei nekilo interesų konfliktas rengiant, svarstant bei priimant sprendimus, susijusius su „Agrokoncerno“ savininku Seimo „valstiečių“ frakcijos lyderiu Ramūnu Karbauskiu, pernai kovą perleidusiu benrovės neturtines teises E. Valčiukui. Aiškintasi, ar VRK narė neturėjo deklaracijoje nurodyti sutuoktinio ryšių bendrovėmis.

Kaip skelbė 15min.lt, LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis J. Valčiukienės vyrui E. Valčiukui yra perleidęs neturtines „Agrokoncerno“, taip pat įmonės „Naisių vasara“ valdymo teises. Jis yra vienas advokatų bendrijos „Leximum“ partnerių, pati J. Valčiukienė čia dirba advokato padėjėja, tačiau ir šių ryšių, anot naujienų portalo, nėra deklaravusi.