VTEK užkliuvo Aurelijaus Verygos žmonos deklaracija
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos su­tuok­ti­nė, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­ja Ra­sa Ve­ry­gie­nė ir dar 15 me­di­kų tin­ka­mai ne­dek­la­ra­vo in­te­re­sų, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Komisija tyrimą dėl Vilniaus Santaros ir Kauno klinikų medikų atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu. Apie sprendimą komisija informavo ketvirtadienį.

„R. Verygienė sutuoktinio A. Verygos duomenis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydama įstatyme numatytos tvarkos ir terminų: laiku nenurodė jo Seime ir Sveikatos apsaugos ministerijoje einamų bei bendrovėje „Romuvos klinika“ eitų pareigų, o taip pat – vykdytos individualios veiklos“, – konstatavo komisija.

Be kitų medikų, VTEK nustatė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas, žinomas kardiochirurgas Rimantas Benetis laiku bei tinkamai nedeklaravo narystės Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje bei medžiotojų klube „Girios“.

Šiame medžiotojų klube interesų nedeklaravo ir dar trys asmenys, nesusiję su medicina – buvęs Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininkas Arvydas Stakė ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininkas Saulius Belevičius. Jie taip pat pripažinti pažeidę įstatymus.

Priekaištų dėl neišsamių deklaracijų VTEK turėjo ir šiems Vilniaus universiteto Santaros klinikų medikams: III širdies chirurgijos skyriaus vedėjui Gintarui Kalinauskui, Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojui hematologui Artūrui Slobinui, šio skyriaus gydytojui Valdui Pečeliūnui, Kardiologijos ir angiologijos centro gydytojai kardiologei Sigitai Glaveckaitei, Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vyresniajai slaugytojai-slaugos administratorei Jadvygai Lozovskai, II Anesteziologijos-reanimatologijos skyriaus vedėjui Robertui Stasiui Samalavičiui.

VTEK teigimu, deklaracijų tinkamai neužpildė ir Neurologijos centro gydytoja neurologė Rasa Kizlaitienė, Širdies ir chirurgijos centro gydytojai Lina Lukoševičiūtė, Arūnas Valaika, Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja Elena Bernotienė, Neurologijos centro gydytojas neurologas Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Medicininės genetikos centro gydytoja genetikė Birutė Burnytė, Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Giedrius Navickas.

Medikai nenurodė priklausantys kelioms asociacijoms, darbo privačiose klinikose.