VTEK tirs 58 sveikatos priežiūros specialistų elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tirs 58-ių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų el­ge­sį dėl gal­būt lai­ku ir tin­ka­mai ne­dek­la­ruo­tų pri­va­čių in­te­re­sų.

Tai yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Nacionalinio vėžio instituto, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės, VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir VšĮ Radviliškio ligoninės darbuotojai. Pusė jų eina vadovaujančias pareigas. VTEK aiškinsis, ar šių dvylikos įstaigų darbuotojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų, kai galbūt nedeklaravo arba vėlavo deklaruoti narystę ir pareigas įvairiose profesinėse asociacijose, rašoma pranešime spaudai.

Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu, kurią analizuoja VTEK sudaryta darbo grupė, vadovaujama komisijos narės Dalios Paulauskaitės. Lapkritį STT paskelbė nustačiusi atvejų, kai paramą Lietuvos ligoninėms arba su jomis susijusioms įmonėms suteikę juridiniai asmenys laimi šių gydymo įstaigų viešuosius pirkimus. STT duomenimis, esama tendencijų, jog didžiosiose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ligoninėse tokiomis aplinkybėmis neretai laimima didžiausia ligoninių viešųjų pirkimų dalis.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Prieš mėnesį VTEK sudarė tris darbo grupes, kurios VTEK kompetencijos ribose nagrinėja galimas korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sektoriuje, interesų derinimo pažeidimus medžiotojų klube „Girios“ ir nelegalaus lobizmo apraiškas teisėkūros procesuose.

VTEK šiuo metu jau atlieka 16 tyrimų dėl medžiotojų klubo „Girios“ narių, kuriems yra taikomi arba per pastaruosius trejus metus buvo taikomi VPIDVTĮ reikalavimai. Tiriama, ar asmenys tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube.

VTEK yra kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų priežiūrą bei korupcijos prevenciją pagal įstatymu jai suteiktus įgaliojimus.