VTEK: Registrų centro darbuotojai supainiojo interesus
Bu­vęs Re­gis­trų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas bei vie­na da­bar­ti­nė dar­buo­to­ja su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Buvęs centro vadovo pavaduotojas Rimantas Ramanauskas ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Česnauskienė nesilaikė interesų derinimo reikalavimų, tuo metu sprendimas dėl Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus elgesio atidėtas, siekiant gauti papildomos informacijos, pranešė VTEK.

Visi jie yra Lietuvos matininkų asociacijos (LMA) nariai.

Anot VTEK, R. Ramanauskas, būdamas LMA narys ir viceprezidentas, viešųjų pirkimų procedūrose 2017 metais pasirašė tiesiogiai su šia asociacija susijusių dokumentų, be to, teikdamas privačių interesų deklaraciją, jis nenurodė šių pareigų.

2016 metais R. Ramanauskas pirmininkavo Registrų centro Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos įmonės licencijos konkurso komisijai – jį laimėjo 786,5 tūkst. eurų vertės (su PVM) užsakymą gavusi „Hnit-Baltic“.

Nesant pakankamai duomenų, kad „Hnit Baltic“ būtų tiesiogiai susijusi su R. Ramanausko privačiais interesais, VTEK nutraukė tyrimą. Sutartį pasirašė „Hnit Baltic“ atstovas – LMA narys, tačiau VTEK vertinimu, to nepakanka akivaizdžiam interesų konfliktui.

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) duomenimis, „Hnit-Baltic“ yra gavusi Registrų centro užsakymų už 1,9 mln. eurų.

VTEK teigimu, J. Česnauskienė, kaip LMA atstovė, 2017 metais su Registrų centru pasirašė dokumentus, susijusius su matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos kėlimu, be to, ji pateikė su LMA susijusį pasiūlymą, kai vyko konkursai. Be to, laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimai atlikti, gavus Registrų centro informaciją.