VTEK – prokurorų akiratyje
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nė eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pa­te­ko į pro­ku­ro­rų aki­ra­tį – po bu­vu­sio VTEK Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Min­dau­go Siau­rio krei­pi­mo­si nu­tar­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

Naujienų portalas alfa.lt skelbia, kad tyrimas pradėtas pagal informaciją, jog šios komisijos nariai galėjo neteisėtai priimti sprendimus ir imituoti VTEK posėdį, kurio išties nebuvo.

Portalo duomenimis, ketvirtadienį Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis prokuroras Raimondas Petrauskas pripažino M. Siaurį pranešėju, o Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui pavesta įvertinti, ar VTEK nariai nedarė nusikalstamų veikų.

M. Siaurys BNS patvirtino, kad ketvirtadienį jam suteiktas pranešėjo statusas: „Čia nėra jokios didelės paslapties, aš pasidalinau visom turimomis žiniomis, pranešiau prokuratūrai“.

Į prokurorų akiratį patekusi istorija prasidėjo 2017 metų kovą, kai iš VTEK pirmininko pareigų buvo atleistas Romas Valentukevičius. Pagal VTEK įstatymą, pirmininko pareigas tuo metu turėjo perimti vyriausias VTEK narys – teisės profesorius Saulius Katuoka. Tačiau jis atsisakė eiti šias pareigas.

Vietoje vyriausio VTEK nario komisijos pirmininku buvo paskirtas jauniausias VTEK narys – Virginijus Kanapinskas. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2018 metų birželį jau yra konstatavęs, kad V. Kanapinskas VTEK laikinai pirmininkavo neteisėtai bei priiminėjo sprendimus neturėdamas tam įgaliojimų.

Anot portalo, gali tekti pasiaiškinti ir dar vienam VTEK nariui – dabartiniam komisijos pirmininkui Edmundui Sakalauskui. Pastarasis teisininkas anksčiau taip pat laikinai ėjo VTEK komisijos pirmininko pareigas, tačiau, kaip 2018 metų rugsėjį konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taip pat veikė neteisėtai ir priėmė sprendimus, kuriems neturėjo įgaliojimų.