VTEK nusprendė: Laura Matjošaitytė – išteisinta
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, sa­vo at­os­to­gų me­tu vy­ku­si į pri­va­tų ren­gi­nį Por­tu­ga­li­jo­je, ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Kaip BNS patvirtino VTEK atstovė spaudai Eglė Ivanauskaitė, atlikto tyrimo duomenimis, L. Matjošaitytė kasmetinių atostogų metu gegužę dalyvavo privačiame Tarptautinių parlamentinių studijų centro renginyje Portugalijoje, bet pati apmokėjo savo kelionės, gyvenimo išlaidas.

„Be to, jos sudaryti pirkimo sandoriai nesiekia deklaruotinos sumos – 3 tūkst. eurų, todėl jai nekilo pareiga deklaruoti sandorių „, – teigė E. Ivanauskaitė.

VTEK taip pat nustatė, kad 2017 metų lapkritį – 2018 metų rugpjūtį L. Matjošaitytė nebuvo nusišalinusi VRK sprendžiant dėl jos komandiruočių, tačiau tyrimą dėl šios dalies nusprendė nutraukti.

„Komisija neturi duomenų, kad pirmininkės dalyvavimas sprendžiant dėl jos komandiruočių yra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jos privačiais interesais. Komisijos vertinimu, ji vykdė savo pavestas pareigas, nes komandiruotės buvo susijusios su jos vykdomomis funkcijomis, tai nėra jos privatus interesas“, – sakė ji.