VTEK nusprendė, kad premjeras nenusižengė nedeklaravęs žmonos akcijų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo, kai ne­dek­la­ra­vo žmo­nos tu­ri­mų ak­ci­jų ban­ke „Swed­bank“.

VTEK nutarė, kad šiame banke dirbančios premjero sutuoktinės akcijas reikėtų traktuoti kaip algos dalį, o ne kaip dalyvavimą juridiniame asmenyje.

„Komisija nusprendė nutraukti tyrimą“, – BNS sakė VTEK atstovė spaudai Eglė Ivanauskaitė.

Komisija taip pat konstatavo, kad S. Skvernelis nepažeidė įstatymo nuostatų, kai nedeklaravo sutuoktinės turimų investicinių dalių „Swedbank“ priklausančiame investiciniame fonde.

„Tokio pobūdžio investavimas nesukuria tiesioginio investuotojo ryšio su juridiniu asmeniu“, – teigė E. Ivanauskaitė.

Komisija vis dėlto rekomendavo premjerui viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyti žmonos turimas akcijas „Swedbank“, kad duomenys čia sutaptų su informacija turto ir pajamų deklaracijoje.

S. Skvernelis tai žada padaryti.

„Jokių naujų sandorių mano žmona nesudarinėjo, jokių akcijų nepirko, tiesiog gavo metinį priedą savo darbovietėje. Taip pat, kaip ir šimtai kitų darbuotojų – ir tai, kaip minėjau, nurodyta pajamų ir turto deklaracijoje“, – Vyriausybės spaudos tarnybos išplatintame komentare cituojamas premjeras.

„Ryšys su žmonos darbdaviu Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo deklaracijoje seniai nurodytas, jis viešai žinomas, tačiau jei, pasak VTEK, reikia tą priedą deklaruoti papildomi – tai bus padaryta“, – pridūrė jis.

Naujienų portalas 15min.lt skelbė, kad anksčiau šią informaciją vertinusi VTEK posėdyje konstatavo, jog premjeras privalėjo deklaruoti žmoną esant banko „Swedbank“ akcininke, tačiau net nebalsavo dėl tyrimo pradėjimo.

VTEK tuomet teigė, kad S. Skvernelis deklaracijoje yra nurodęs žmonos darbovietę, taip pat deklaravo turintis indėlį, paskolą, draudimo sutartį šiame banke ir to pakanka interesų konflikto grėsmei atskleisti.

S. Skvernelio sutuoktinė turi „Swedbank“ akcijų už beveik 7 tūkst. eurų.