VTEK: ministras Giedrius Surplys laiku nedeklaravo interesų
Že­mės ūkio mi­nis­tras Gied­rius Su­rplys tin­ka­mai dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų, lai­ku ne­dek­la­ra­vęs ban­ko pa­sko­los, nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Pasak VTEK, ministras ir jo sutuoktinė su tuometiniu banku „Nordea“ 2011 metais pasirašė 121 tūkst. eurų vertės būsto paskolos sutartį, kuri dar nėra pasibaigusi.

Komisijos atstovės Eglės Ivanauskaitės teigimu, ministras turėjo deklaruoti sandorį, pradėjęs vadovauti Žemės ūkio ministerijai, bet tai padarė tik praėjusį mėnesį.

„Komisija nusprendė, kad ministras pažeidė įstatymo nuostatas laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. (...) Tą sandorį jis turėjo deklaruoti pirmąjį kartą teikdamas privačių interesų deklaraciją kaip žemės ūkio ministras. Sandoris buvo deklaruotas šių metų rugsėjį“, – BNS sakė E. Ivanauskaitė.

VTEK nusprendė, kad ministras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.