VTEK laikinuoju pirmininku Virginijus Kanapinskas buvo paskirtas neteisėtai
Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad lai­ki­nai Vy­riau­sio­sios tar­by­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­ku me­tus bu­vęs Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas į šias par­ei­gas pa­skir­tas pa­žei­džiant tei­sės ak­tus. VTEK kal­ti­ni­mus ne­igia.

Kaip skelbia „Lietuvos rytas“, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė neskundžiamą nutartį, kad pernai kovo mėnesį laikinuoju pirmininku V. Kanapinską paskyrusi komisija viršijo savo įgaliojimus ir pažeidė jos veiklą reglamentuojančius įstatymus.

Tai teismas neskundžiama nutartimi konstatavo išnagrinėjęs buvusio VTEK Prevencijos skyriaus vadovo Mindaugo Siaurio skundą. Pasak teismo, įstatymai numato, jog nesant nuolatinio komisijos pirmininku, juo skiriamas vyriausias amžiumi narys, tačiau kitiems asmenims pareigų atsisakius, vadovu paskirtas jauniausias – V. Kanapinskas.

Teismas taip pat konstatavo, kad V. Kanapinskas, pasirašinėjęs su M.Siaurio veikla susijusius įsakymus ir kitus dokumentus, buvo neįgaliotas asmuo.

LVAT taip pat panaikino įsakymą atleisti M. Siaurį iš pareigų, konstatavęs, kad dokumentą pasirašęs dabartinis vadovas Edmundas Sakalauskas neturėjo teisės to daryti, nes nuolatiniu komisijos pirmininku buvo paskirtas vėliau.

Teismui konstatavus, kad laikinuoju Vyriausiosios tarnybinės etikos (VTEK) laikinuoju pimininku Virginijus Kanapinskas skirtas neteisėtai, bus svarstoma keisti laikinojo komisijos vadovo skyrimo tvarką, sako Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Pasak jo, Seimas turėtų imtis konservatoriaus Stasio Šedbaro registruotų pataisų, numatančių, kas galėtų pavaduoti komisijos pirmininką.

„Manau, kad tai bus išspręsta ir ateityje tokių klausimų nekils“, – Žinių radijui sakė V. Pranckietis.

V. Kanapinskas pernai kovą pakeitė tuometinį pirmininką Romą Valentukevičių – pastarasis iš iš pareigų pasitraukė gresiant balsavimui dėl jo nepasitikėjimo.

V. Kanapinsko kandidatūra šį balandį buvo teikiama ir į nuolatinius vadovus, tačiau parlamentarai jai nepritarė.

Šiuo metu VTEK vadovauja Edmundas Sakalauskas, jis į pareigas paskirtas gegužę.

VTEK kaltinimus neigia

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pabrėžia, kad šiandien dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir kitose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta tikrovės neatitinkančios informacijos. Esą, VTEK „daugiau kaip metus turėjo neteisėtą vadovą“.

VTEK informuoja visuomenę, kad:

1) nėra nė vieno įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo būtų pripažinta, kad Virginijus Kanapinskas vadovavo VTEK neteisėtai;

2) nėra nė vieno įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo būtų panaikintas bent vienas buvusio laikinojo pirmininko V. Kanapinsko įsakymas;

3) nėra nė vieno įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo būtų pripažinta, kad VTEK, kaip kolegiali institucija, veikė viršydama įgaliojimus.