VTEK imasi Sauliaus Skvernelio
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ver­tins, ar prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tin­ka­mai lai­kė­si rei­ka­la­vi­mų dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. VTEK ty­ri­mą at­li­ko žur­na­lis­tės at­siųs­to pra­ne­ši­mo pa­grin­du, jog S. Skver­ne­lis ne­dek­la­ra­vo duo­me­nų, kad jo su­tuok­ti­nė yra „Swed­bank“ ak­ci­nin­kė.

Taip pat aiškintasi, ar valstybės politikas savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai nurodė juridinius asmenis, kurių veikloje per pastaruosius trejus metus dalyvavo jo sutuoktinė.

Naujienų portalas 15min.lt skelbė, kad anksčiau šią informaciją vertinusi VTEK posėdyje konstatavo, jog premjeras privalėjo deklaruoti žmoną esant banko „Swedbank“ akcininke, tačiau net nebalsavo dėl tyrimo pradėjimo. VTEK tuomet teigė, kad S. Skvernelis deklaracijoje yra nurodęs žmonos darbovietę, taip pat deklaravo turintis indėlį, paskolą, draudimo sutartį šiame banke ir to pakanka interesų konflikto grėsmei atskleisti.

Anksčiau 15min.lt pranešė, kad VTEK šių aplinkybių nusprendė netirti jau Seimui balsuojant dėl naujojo VTEK pirmininko Edmundo Sakalausko skyrimo.

Premjeras aiškino, kad žmonai „Swedbank“ akcijų už beveik 7 tūkst. eurų buvo suteikta kaip užmokesčio dalis.

E. Sakalauską į VTEK delegavo premjeras S. Skvernelis. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis savo ruožtu pasiūlė jo kandidatūrą į komisijos vadovus, E. Sakalauskas į šias pareigas paskirtas gegužę.