VTEK: Gabrielius Landsbergis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ir pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ra­vo tin­ka­mai.

Etikos sargai nagrinėjo, kodėl G. Landsbergis metinėse turto deklaracijose už 2016 ir 2017 metus nurodo turintis akcijų, tačiau jos nėra pateiktos viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimo duomenys rodo, kad duomenų apie G. Landsbergį Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nėra.

Nustatyta, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktose deklaracijose Seimo narys nurodė bankrutuojančio „Ūkio banko“ akcijas. Nedaug šių akcijų politikas įsigijo 2008 metais.

Kauno apygardos teismas 2013 metų gegužę „Ūkio bankui“ iškėlė bankroto bylą, o 2014 metų liepą bankrutuojančią bendrovę pripažino bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti.

Vadovaujantis Bankų įstatymu, teismui priėmus nutartį iškelti bankui bankroto bylą, administratorius pradeda atlikti savo funkcijas, o banko organų (šiuo atveju – visuotinio akcininkų susirinkimo) įgaliojimai sustabdomi, teigia VTEK.

„Vadovaujantis tyrimo duomenimis, VTEK vertinimu, G. Landsbergiui nekilo pareiga privačių interesų deklaracijoje nurodyti bankrutuojančios akcinės bendrovės akcijų kaip juridinio asmens, kurio veikloje Seimo narys dalyvauja“, – rašoma komisijos pranešime.

VTEK sako neturinti duomenų, kad G. Landsbergis nuo 2013 metų dalyvautų „Ūkio banko“ veikloje – nuo bankroto bylos iškėlimo bankui dienos, visuotinio akcininkų susirinkimo teises perėmė bankroto administratorius.

G. Landsbergio 2017 metų turto deklaracijoje rašoma, kad jis turi akcijų už 141 eurą.