VTEK: Alvydas Janulevičius iš Registrų centro supainiojo interesus
Re­gis­trų cen­tro Ne­mo­no­po­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­vy­das Ja­nu­le­vi­čius su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, be to, jis lai­ku ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų. 

Taip trečiadienį nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Anot komisijos, A. Janulevičius, būdamas Lietuvos matininkų asociacijos narys, 2017 metais Registrų centre dalyvavo priimant tiesiogiai su asociacija susijusius sprendimus.

„Jis vizavo su šios asociacijos organizuojamais kvalifikacijos kėlimo kursais susijusius dokumentus, taip pat derino mokymo grafikus“, – pranešė VTEK.

Taip pat nustatyta, kad privačių interesų deklaraciją jis pateikė vėliau nei privalėjo.

Tyrimą VTEK atliko remdamasi Registrų centro informacija.