VSD vadovui – 820 tūkst. ieškinys iš „MG Baltic“
Kon­cer­nas „MG Bal­tic“ dėl pa­da­ry­tos ža­los re­pu­ta­ci­jai iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir jos va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio sie­kia pri­si­teis­ti 820 tūkst. eu­rų. Kaip pra­ne­šė „MG Bal­tic“, pir­ma­die­nį Vil­niaus apy­lin­kės teis­mui tei­kia­mu nau­ju ieš­ki­niu rei­ka­lau­ja­ma at­ly­gin­ti ža­lą „už gru­bų as­me­nų ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pa­žei­di­mą, VSD sa­vi­va­lę iš­vie­ši­nant pri­va­čius as­me­nų po­kal­bius bei žval­gy­bos duo­me­nis“.

„Bendra ieškinio suma – 820 tūkst. eurų“, – BNS informavo koncerno Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos direktorius Tadas Marčiukaitis.

Vilniaus apylinkės teismo atstovė spaudai Aušra Pocienė BNS informavo, kad teismas kol kas ieškinio negavo.

Pasak „MG Baltic“ atstovų, žalos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių tribunolų praktiką.

„Šis ieškinys už teisinės valstybės išsaugojimą ir prieš prievartos aparatą – pareigūnų ir institucijų savivalę, kai piktnaudžiaujant įgaliojimais ne prisidedama prie demokratijos plėtros, o griaunama, perimant teismo funkcijas, paminant nekaltumo prezumpcijos, objektyvumo, nešališkumo ir lygiateisiškumo imperatyvus“, – pranešime cituojama koncernui atstovaujanti advokatė Solveiga Palevičienė.

Anot jos, šie veiksmai kenkia reputacijai ir „veikiant KGB metodais“ kėsinasi į privatų gyvenimą.

„MG Baltic“ jau anksčiau pateiktu ieškiniu teisme iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Vytauto Bako siekia prisiteisti 20 tūkst. eurų dėl reputacijai padarytos žalos. Teismas taip pat yra skyręs jam baudą už draudžiamus naudoti teiginius apie koncerną.

Gegužę žiniasklaida paviešino dalį šalies vadovams bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktos Valstybės saugumo departamento informacijos apie verslo įtaką politiniams procesams. Daugiausiai šios informacijos buvo apie koncerną „MG Baltic“, dalis – apie Liberalų sąjūdžio įkūrimo aplinkybes, koncerno įtaką partijos atstovams.

VSD pažyma pateikta „valstiečio“ V. Bako vadovaujamam NSGK, kai šis tyrė interesų grupių poveikį politikams ir valstybės institucijoms.

NSGK išvadose tuomet nurodyta, kad „MG Baltic“ vadovai įgyvendino politinį scenarijų, pagal kurį siekta įkurti naują, koncerno interesus tenkinančią liberalų partiją, o V. Bakas žiniasklaidai teigė, kad koncerno laimėtų konkursų suma ir žala valstybei siekė 500 mln. eurų. Seimo patvirtintose išvadose „MG Baltic“ veikla įvardyta grėsme valstybės sąrangai ir nacionaliniam saugumui.

VSD pažymoje išsakytus teiginius „MG Baltic“ taip pat siekia paneigti teismuose. Du Vilniaus teismai atmetė koncerno prašymą priimti ieškinį dėl VSD rašte pateiktų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės – galutinį sprendimą Aukščiausiasis Teismas skelbs gruodį.

VSD teiginius ginčijo ir Liberalų sąjūdis, Konkurencijos tarybos vicepirmininkas Elonas Šatas, buvęs Seimo kontrolierius ir politikas Raimondas Šukys.

Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį skyrė 200 eurų baudą parlamentarui Vytautui Bakui už draudžiamus naudoti teiginius apie koncerną „MG Baltic“.

Ši bauda V. Bakui skirta nesilaikius jam teismo taikyto draudimo kalbėti, kad „MG Baltic“ veikla „atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą“.

Teisme taip pat nagrinėjama baudžiamoji politinės korupcijos byla, kurioje įtarimai pateikti keliems politikams, buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui ir pačiam koncernui kaip juridiniam asmeniui.

Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose. Kaltinamieji įtarimų nepripažįsta ir sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai.