VPT antausis „Sodrai“: 1 mln. eurų vertės konkursą teks nutraukti
„Sod­ra“ nu­trauk­ti jos ko­vo mė­ne­sį skelb­tą 1 mln. 20 tūkst. eu­rų ver­tės spaus­din­tu­vų nuo­mos ir prie­žiū­ros pa­slau­gų kon­kur­są, par­eiš­kė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT). Anot VPT, fon­das dirb­ti­nai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją bei sie­kė ne­ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti lė­šas.

Konkursu siekiama išsinuomoti 293 spausdintuvus ir juos kartu su 65 jau turimais spausdintuvais sujungti į vieną sistemą.

Tarnyba pažymi, kad „Sodra“ nurodė konkurso dalyviams siūlyti spausdintuvus tik su „Optimidoc“ vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga, nes ji jau įdiegta 16-koje nuomojamų įrenginių. Anot VPT, pagal viešai skelbiamą informaciją, iš visų konkurso dalyvių ją siūlo tik „Biznio mašinų kompanija“, anksčiau išnuomojusi „Sodrai“ 16 spausdintuvų.

Anot VPT, nesuteikdama galimybės tiekėjams siūlyti sprendimo, kuris leistų administruoti atskiras sistemas, „Sodra“ dirbtinai apribojo konkurenciją ir pažeidė skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo reikalavimus.

„Optimidoc“ yra uždaro kodo, mokama, licencijuojama programinė įranga, kuri gali būti įsigyjama pagal atskirą susitarimą su įrangos gamintoju.