Virgilijus Poderys: Baltarusijos prezidentas bando stiprinti derybų pozicijas su Maskva
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tui vėl pra­kal­bus apie ga­li­my­bę su­si­ras­ti al­ter­na­ty­vą ru­siš­kai naf­tai per Bal­ti­jos vals­ty­bes, Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Po­de­rys ma­no, kad Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka tie­siog ban­do stip­rin­ti de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas su Mask­va.

Vis dėlto parlamentaras neatmetė galimybės, jog Lietuva ateityje galėtų prisidėti prie žaliavų tranzito į Baltarusiją.

„Čia tie kasmetiniai (Baltarusijos lyderio – BNS) žaidimai turbūt, kaip aš matau. Tą kortą žaidžia – ar draugauja su Europa, ar turi galimybių atsivežti iš Juodosios jūros ar per Baltijos jūrą. Tai tie dalykai kartojasi, bet ta jo manevro laisvė vis mažėja ir siaurėja“, – BNS sakė V. Poderys.

Lietuvos parlamentaras vis dėlto abejoja, ar Baltarusijos lyderiui pavyks pasiekti norimų tikslų, kol Minskas dar negali nurodyti jau esamų ar konkrečiai suplanuotų alternatyvų rusiškai naftai.

„Tos derybinės pozicijos bus rimtai suprantamos, kai jis turės realią galimybę, tą antrą vamzdį iš kitos pusės, naftotiekį veikiantį – o kol to neturi, ar nėra realių projektų, tai gali būti suprasta kaip oro virpinimas“, – sakė Seimo narys.

Pasak V. Poderio, pasikeitus sąlygoms, Lietuva neturėtų užtrenkti durų galimybėms, tarp jų – ir energetinių išteklių tranzitui į Baltarusiją.

„Apskritai paėmus, apie energetinių resursų tranzitą į Baltarusiją – ar tai dujos, ar tai nafta – aš to neatmesčiau artimoje ateityje. Dabar kalbu iš principo. Kažkuriuo metu dabartiniai rytinių šalių vadovai nueis arba keisis jų politika – aš tuo įsitikinęs. Tokias galimybes savo paraštėse mes visą laiką turime laikyti atviras“, – argumentavo V. Poderys.

Jis pabrėžė, kad dabartiniai Baltarusijos prezidento pasisakymai liudija, kaip svarbu turėti tiekimo alternatyvų.

„Dar kartą patvirtina, kaip teisingai padarėme ir su naftos terminalu, ir su dujų terminalu, ir su elektros jungtimis. Rusija lygiai tą patį daro Karaliaučiuje“, – kalbėjo V. Poderys.

A. Lukašenka ketvirtadienį užsiminė apie galimybę Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklas žaliava aprūpinti per Baltijos valstybių uostus.

„Šią užduotį seniai iškėliau, ir mums reikia ją spręsti: atverti alternatyvų naftos maršrutą per Baltijos valstybių uostus. Jei lietuviai nesutiks, susitarsime su latviais dėl šios naftos pirkimo. Galėtume ją perdirbti Novopolocko gamykloje ir aprūpinti (naftos produktais – red.) Baltijos šalis“, – A. Lukašenką cituoja Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

Baltarusiją kerta daugiau kaip dešimtmetį neveikianti Rusijos „Družba“ naftotiekio atšaka, kuri toliau šakojasi į Mažeikius ir Ventspilį.

Dabar Rusija yra vienintelė žaliavos tiekėja abiem Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurios jos per metus gauna 18 mln. tonų.