Viltis bičiuliautis dar nemirė
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP) pra­si­dė­jęs pir­mi­nin­ko rin­ki­mų pro­ce­sas ke­lia ne tik soc­de­mų, bet ir nuo jų at­ski­lu­sių so­cial­dar­bie­čių su­si­do­mė­ji­mą. Jei­gu šio­je „de­mo­kra­ti­jos šven­tė­je“ sėk­mė nu­si­šyp­so­tų ne da­bar­ti­niam so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riui Gin­tau­tui Pa­luc­kui, su­stip­rė­tų at­ska­lū­nų nu­si­tei­ki­mas su­grįž­ti į bu­vu­sių bi­čiu­lių glė­bį.

Socialdemokratai pradėjo kandidatų į partijos pirmininkus kėlimo procedūrą. Preliminarų pretendentų sąrašą numatoma tvirtinti sausio 23-iąją, o tiesioginiai rinkimai vyks balandžio 24–27 dienomis.

LSDP vykstančius procesus iš kitos barikadų pusės stebi ir buvę įtakingi socdemai, iš partijos pasitraukę 2017 metų pabaigoje, kai socialdemokratai nusprendė palikti „valstiečių“ vadovaujamą valdančiąją koaliciją. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) lyderis Gediminas Kirkilas teigė, kad jeigu LSDP pirmininko rinkimus laimėtų ne G. Paluckas ir partija nuspręstų keisti savo politinę kryptį, būtų galima svarstyti apie galimą LSDDP susijungimą su buvusiais bičiuliais.

Kelios sąlygos

G. Kirkilo teigimu, socialdemokratinių jėgų konsolidacija visada išlieka darbotvarkėje. Jis priminė, kaip aktyviai dirbta siekiant LSDP ir daugiausia iš buvusių komunistų sudarytos Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) susijungimo, įvykusio 2001 metais.

„Dabar vėl tas klausimas iškilo. Žinoma, tokie procesai visada yra labai sudėtingi, nes partijose yra įvairių žmonių, skirtingų nuomonių. Taip pat daug kas priklauso nuo vadovybės požiūrio į konsolidaciją, geranoriškumo. Galima tikėtis, kad jeigu kas nors keistųsi, kistų ir pozicija toje partijoje“, – svarstė „socialdarbiečių“ vedlys.

G. Kirkilas akcentavo, kad kairiųjų politinių jėgų konsolidacijos atveju „socialdarbiečiai“, kurių, spalio mėnesio duomenimis, buvo 3 277, ne grįžtų pas socialdemokratus, o jungtųsi su jais. Dėl galimų LSDP ir LSDDP jungtuvių jo vadovaujama politinė jėga turėtų kelias sąlygas. Esą pasikeisti turėtų ne tik LSDP pirmininkas, bet ir šios partijos politinė kryptis. „Socialdarbiečio“ nuomone, ji šiuo metu yra ne kairioji, o dešinioji.

Kritika G. Paluckui

G. Kirkilas turi tvirtą nuomonę apie daugiau nei pusantrų metų trunkantį G. Palucko vadovavimą LSDP.

„Vertinu kritiškai. Partijos pirmininkas yra atsakingas už jos skilimą, priimtus neteisingus sprendimus. Galų gale per jo vadovavimo laikotarpį partija sumažėjo. Vien pas mus atėjo apie tūkstantį buvusių socialdemokratų. Iš tikrųjų iš LSDP išėjo gerokai daugiau žmonių“, – tikino jis.

Tačiau labiausiai G. Palucką buvęs LSDP pirmininkas G. Kirkilas kritikavo dėl šūkių, kad partija pasuko į tikrąją kairę. „Iš tikrųjų dabar socialdemokratai yra dešinieji kartu su konservatoriais ir liberalais. Net Vilniaus miesto savivaldybėje G. Paluckas yra koalicijoje su liberalais, ne su kairiaisiais. Vizijos yra gražios, jas parengė ekspertai. Tačiau klausimas, kokie yra praktiniai veiksmai, o jie yra visiškai priešingi“, – įsitikinęs jis. Be to, buvęs socdemas akcentavo, kad LSDP reitingai visuomenės nuomonės apklausose nuolat krinta.

Gintautas Paluckas: „LSDP pirmininko rinkimai yra socialdemokratų, o ne kitų partijų reikalas.“

G. Kirkilas mato ne vieną politiką, galintį turėti LSDP pirmininko postą. „Tokių žmonių tikrai yra. Tačiau jų nematau dabartinėje Seimo LSDP frakcijoje“, – dėstė „socialdarbietis“.

Žinomi, bet nepalaikomi

G. Paluckas pabrėžė, kad LSDP pirmininko rinkimai yra socialdemokratų, o ne kitų partijų reikalas. „Kokius lūkesčius puoselėja kitos partijos, man nei svarbu, nei aktualu. Kandidatus iškels mūsų skyriai. Kiekvienas kandidatas galės išdėstyti savo viziją. Kalbant apie kokį nors jungimąsi ar nesijungimą, ne kartą esu sakęs, kad visiškai nematau reikalo jungtis su antra Darbo partija, kurioje yra nemažai žmonėms labai gerai žinomų, bet nepalaikomų asmenų. Jeigu tie, kurie paliko LSDP, pritaria mūsų partijos vykdomai politikai, idėjoms, programinėms nuostatoms, visada gali pasiprašyti priimami atgal“, – aiškino jis.

Jei skyriai iškels jo kandidatūrą, G. Paluckas nusiteikęs siekti antros LSDP pirmininko kadencijos. „Norėčiau išlaikyti darbų tęstinumą. Tačiau tai priklausys nuo bičiulių pasitikėjimo“, – kalbėjo socdemų lyderis.

Realus scenarijus

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesoriaus Lauro Bielinio manymu, LSDP ir LSDDP jungimasis ateityje yra realus. Tačiau platesnės diskusijos dėl to gali prasidėti, kai baigsis rinkimų maratonas.

„Per rinkimus beveik visi politikai į situaciją žvelgia labai egoistiškai. Jungimasis dabar gali atrodyti sudėtingas patiems politikams ir tiesiog sujaukti rinkimus. Tuo labiau kad, ko gero, tai būtų ir pavėluota, nes susiformavo rinkimų komitetai ir panašiai. Po rinkimų, kai bus matyti kiekvienos politinės partijos galimybės, įvyks suvažiavimai, nauji lyderių rinkimai, tuomet galbūt ambicijos leis atrasti bendrą vardiklį“, – svarstė politologas.

Klausiamas, ar mato LSDP ir LSDDP kaip lygiavertes, L. Bielinis sakė, kad viena partija turi vienų stiprybių, kita – kitų. Pasak jo, „socialdarbiečiai“ turi aktyviai Seime veikiančią frakciją, socialdemokratai – didesnę struktūrinę atramą regionuose. Politologo vertinimu, naudingiausias šių politinių jėgų susijungimas būtų socialdemokratinę poziciją palaikančiai visuomenės daliai. „Dabar ji yra sutrikusi, blaškosi ir gali tapti abejinga rinkimams bei socialdemokratų idėjai“, – pabrėžė VDU profesorius