Vilniuje vyks trišalė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Parlamentinė Asamblėja
Į Asamb­lė­ją at­vyks Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­kas Sta­nis­la­was Karc­zews­kis ir Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­kas And­ri­jus Par­ubi­jus. Asamb­lė­jos pa­bai­go­je vi­sų tri­jų par­la­men­tų va­do­vai pa­si­ra­šys bai­gia­mą­jį do­ku­men­tą – dek­la­ra­ci­ją.

„Mus sieja ne tik kaimynystės, bet ir aktyvios partnerystės šimtmečiai. Lapkritis – svarbus istorinis lūžis Ukrainai, netrukus minėsime Maidano revoliucijos penkmetį, šiai datai dėmesį skirsime ir trišalės Asamblėjos 9-osios sesijos metu“, – apie renginį sako Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Anot V. Pranckiečio, deklaracija „atspindės mūsų vieningas pozicijas, ketinimus ir raginimus“.

Lietuva šiemet pirmininkauja Asamblėjai, pernai ji vyko Varšuvoje. Per Asamblėją dirbs trys komitetai: Visuomeninio ir kultūrinio bendradarbiavimo, Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos bei Prekybos ir ekonomikos plėtros, regioninio ir vietinio bendradarbiavimo.

Planuojama aptarti hibridinių grėsmių, kovos su propaganda, karinio ir energetinio bendradarbiavimo ir kitus klausimus.

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Parlamentinė Asamblėja – konsultacinė tarpparlamentinė institucija bendrus interesus atitinkantiems klausimams ir projektams svarstyti.

Trišalė Asamblėja įsteigta 2005 m. gegužės mėn. Lucke. Ją sudaro po dešimt Lietuvos Seimo, Lenkijos Seimo ir Senato bei Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių. Kaip įtvirtinta šios Asamblėjos statute, kiekvienos valstybės nacionalinei delegacijai vadovauja tos valstybės parlamento pirmininkas.

Asamblėja įvyks lapkričio 12 ir 13 d. Lietuvos Respublikos seime.