Viktorui Pranckiečiui dėl Mindaugo Basčio būtų gėda
Jei Za­na­vy­kų apy­gar­do­je į Sei­mą kan­di­da­tuo­jan­tis Min­dau­gas Bas­tys grįž­tų į par­la­men­tą, „bū­tų gė­da“, sa­ko par­la­men­to va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Taip, man buvo gėda dėl Basčio. Galiu dar kartą pakartoti: man buvo gėda ir būtų vėl gėda ir nežinočiau, kaip reikėtų aiškintis, jeigu jis sugrįžtų į Seimą (...), man tikrai būtų didžiuliai nepatogumai aiškintis žmonėms, nes žmonės nori galvoti, kad tai lyg mano ar Seimo dalykas, kad Bastys atsirastų Seime“, – Žinių radijui sakė Seimo pirmininkas.

„Norėčiau, kad rinkėjai suprastų, kad siųsti M. Bastį į Seimą tai vėl sukelti didelį erzelį – rezultatas būtų toks“, – pridūrė jis.

Išankstinis balsavimas antrajame ture renkant Seimo narį Zanavykų rinkimų apygardoje prasideda trečiadienį. Dėl parlamentaro mandato varžosi konservatorė Irena Haase, per pirmąjį turą surinkusi 33,87 proc. balsų, ir save išsikėlęs Mindaugas Bastys, gavęs 19,44 proc. balsų.

Iš viso vienmandatės Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 60 asmenų. Per pirmąjį turą balsavo mažiau nei trečdalis – 29,89 proc. – rinkėjų.

Zanavykų rinkimų apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas.

Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.