Viktoras Pranckietis vilioja palestiniečius į Vilnių
Iz­rae­ly­je ir Pa­les­ti­no­je vie­šin­tis Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­les­ti­nie­čius pa­kvie­tė Lie­tu­vo­je steig­ti at­sto­vy­bę Bal­ti­jos ša­lims, o Iz­rae­liui siū­lė glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti sau­gu­mo klau­si­mais.

„Pakvietėme arba jų vadovybę, arba užsienio reikalų ministrus, kad atvažiuotų kalbėtis apie tuos konkrečius dalykus“, – BNS telefonu iš Izraelio sakė V. Pranckietis, kalbėdamas apie Palestinos atstovybės steigimą.

Pasak jo, Lietuva norėtų, kad ši atstovybė Baltijos šalims būtų Vilniuje. Šiuo metu svarstoma, kur ji galėtų atsirasti.

„Jie nuo tos minties neatsitraukia, svarsto ir viešai sakė, kad norėtų, jog mes prisidėtume prie jų pripažinimo, tai yra, kad Lietuvai tai padarytų. Mes pasakėme, kad laikomės dviejų šalių susitarimo perspektyvos ir vis tik negalėtume neatsižvelgti į bendrą ES poziciją“, – apie pokalbį su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu sakė Seimo pirmininkas.

Susitikimuose su Izraelio vadovais jis sakė neišgirdęs jokių aštrių klausimų, pavyzdžiui, apie Jeruzalės pripažinimą šalies sostine.

„Iš jų pusės jokių aštrių klausimų nebuvo paliesta. Labai draugiška atmosfera“, – sakė V. Pranckietis.

Jis siūlė, kad Lietuva galėtų palaikyti glaudesnius santykius su Izraeliu saugumo klausimais: pasiūlyta, kad Lietuvos Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas galėtų palaikyti ryšį su atitinkamu Izraelio parlamento komitetu. Ši idėja, pasak Seimo pirmininko, priimta su susidomėjimu.

Taip pat V. Pranckietis sako pasiūlęs, kad tokius klausimus kaip kibernetinės atakos ar nekonvencinis karas Izraelis galėtų su Baltijos ir Šiaurės šalimis aptarti NB8 formate.

Jis sakė pakvietęs į Lietuvą Izraelio generolę, kuri, jo teigimu, galėtų paskatinti lietuves aktyviau dalyvauti kariuomenės veikloje.

„Jie turi vieną generolę, kuri yra išėjusi į pensiją, kad ji galėtų atvažiuoti, paskatintų mūsų dailiąją lytį dalyvauti, įsijungti į savanorystę kariuomenėje“, – sakė V. Pranckietis.

Vizito metu V. Pranckietis susitiko su Izraelio parlamento Kneseto pirmininku Yuliu-Yoeliu Edelsteinu, Kneseto parlamentinės draugystės grupės nariais, Izraelio lietuvių bendruomene.

Vizito metu numatytas vizitas Jadvašemo muziejuje, susitikimas su Lietuvos žydų išeivių organizacijomis Izraelyje.

Su Seimo pirmininku į Izraelį vyksta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis ir Seimo narys Emanuelis Zingeris.