Viktoras Pranckietis nepritaria Seimo narių kadencijų ribojimui
Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui par­eiš­kė ne­ma­nan­tis, kad rei­kė­tų ri­bo­ti Sei­mo na­rių ka­den­ci­jų skai­čių.

„Nepritarčiau žmonių teisės ribojimui pasirinkti savo Seimo narį (...) Nesakyčiau kategoriškai, kad reikėtų paimti ir uždrausti (daugiau nei – BNS) dvi kadencijas Seimo nariams (būti išrinktiems – BNS), galbūt tai reikėtų merams ar kitiems pareigūnams“, – sakė V. Pranckietis.

Apie daugiamandatėse apygardose išrinktų parlamentarų kadencijų ribojimą praėjusią savaitę buvo prabilęs „valstietis“ Dainius Gaižauskas.

Jis teigė, kad šio klausimo Seimas galėtų imtis po referendumo dėl jo narių mažinimo.